Investeringsansvarlig / Investment Manager

Havfonn søker en faglig dyktig og engasjert Investment Manager til sitt investeringsteam i Oslo. Rollen vil bli gitt stor frihet, men med tilhørende forventing om å være en viktig bidragsyter og diskusjonspartner til langsiktige og gode investeringsresultater fremover. 

Havfonn ser etter en person som vil inngå som en sentral del av selskapets investeringsteam. Vedkommende vil arbeide aktivt med å identifisere og vurdere nye muligheter, samt følge opp porteføljen. Sentrale arbeidsoppgaver vil være analyse av ulike bransjer og markeder, selskapsanalyse, verdivurderinger, samt presentasjoner for resten av investeringsteamet og kontakt med ledelsen i selskap Havfonn er investert i.

Ønskede kvalifikasjoner: 

  • Høyere utdannelse med gode akademiske resultater
  • Minimum fire års arbeidserfaring som har gitt deg lyst og ambisjon til å arbeide med investeringer, børs og næringsliv
  • Analytisk sterk og med god regnskapsforståelse
  • Erfaring med å presentere investeringsidéer og analyser
  • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper: 

  • Sosial, omgjengelig og utpreget lagspiller med evne til å bygge personlige relasjoner og profesjonelt nettverk
  • Resultatorientert, nøyaktig, selvstendig og tålmodig
  • Stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
  • Evne til å vise høy grad av integritet og profesjonalitet

Dersom du har spørsmål knyttet til rollen kan du gjerne ta kontakt med:

Elisabeth Pettersen, Advisor i Ascender | 92 66 32 45

Asbjørn Jørgensen, Partner i Ascender | 92 68 81 23

 

Havfonn ble etablert i 2003 og er et familieeid investeringsselskap. Selskapets mål er å bevare familiens verdier ved å følge en langsiktig og disiplinert investeringsprosess, tiltrekke seg kompetente medarbeidere og sette krav til høyeste standard i sine investeringsprosesser.  

Havfonn har et bredt investeringsmandat, men har en konsentrert portefølje i ulike virksomheter. Selskapet har blant annet strategiske eierposisjoner i børsnoterte selskaper hvor man utøver ansvarlig, aktivt og langsiktig eierskap. Havfonn har en betydelig eiendomsportefølje hvor man investerer alene eller i samarbeid med andre. 

 

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Spesialist