Group Financial Controller til eiendomsselskap i vekst

Frigaard Property Group er et voksende konsern innenfor eiendomsutvikling. Frigaard Property Group tilbyr entreprenørtjenester for boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Frigaard Property Group har to forretningsområder: Eiendomsutvikling gjennom totalentrepriser (construction) og som Utvikler av boliger og næringsbygg i egen regi (property development). Eiendoms konsernet har røtter tilbake til 2015. Konsernet FPG teller i dag cirka 117 dedikerte ansatte. Hovedkontoret med alle sentrale funksjoner er lokalisert i Sarpsborg.
Vi har en lønnsom omsetning på 1 042 millioner kroner og ekspanderer kraftig.


Overordnet
Vår nye Group Financial Controller vil bli en del av gruppens Financial Team som er lokalisert i selskapets lokaler på Borgenhaugen i Sarpsborg. Stillingen er nyopprettet og er en nøkkelrolle i videreutvikling av en moderne og fremoverlent finansorganisasjon i Frigaard Property Group. Sentralt i stillingen er utarbeidelse, kvalitetssikring og analyse av intern rapportering. Rollen vil også være sentral i forbindelse med utarbeidelse og utvikling av prosesser, rutiner og policyer for rapportering, økonomisk styring og kontroll. I tillegg vil du også være en faglig støtte og sparringspartner innen komplekse regnskapstekniske problemstillinger, spesielt relatert til forskjeller mellom IFRS og NGAAP.
Som Group Financial Controller vil du arbeide tett med, samt rapportere til Group Chief Accountant.
 
Arbeidsoppgaver

 • bidra sterkt inn til utviklingen av selskapets økonomi- og finansorganisasjon, herunder strukturering og effektivisering av prosesser for finansiell rapportering
 • sørge for månedlig, kvartalsvis og årlig rapportering til ledelse, styret og Oslo Børs
 • ansvar for finansiell oppfølging, sparring og støtte til egen portefølje med datterselskaper
 • kontrollere konsolideringen av gruppens resultater
 • være en god bidragsyter og sparringspartner i forbindelse med vurderinger av komplekse regnskapsmessige problemstillinger, særlig knyttet til IFRS
 • utarbeide og følge opp finansielle- og likviditetsbudsjetter og prognoser
 • forberede månedlig Business review
 • gjennomføre overordnede ad-hoc analyser samt bidra inn i forbedrings- og endringsprosjekter for å sikre en effektiv og fremtidsrettet finansfunksjon
 • bistå i prosjekter ved nye investeringer, analyse av regnskapsmessige konsekvenser, samt praktisk implementering

Kompetanse

 • økonomisk utdannelse på mastergradsnivå, gjerne innen regnskap og revisjon
 • 2-5 års relevant erfaring fra revisjon og/eller tilsvarende stilling i konsern
 • erfaring fra eiendomsbransjen og/eller prosjektrelatert virksomhet er en fordel
 • solid regnskapsforståelse og kjennskap til IFRS
 • meget gode kunnskaper i Excel og generelt god systemforståelse
 • beherske norsk og engelsk flytende

Personlige egenskaper

 • strukturert og nøyaktig
 • proaktiv, med evne og vilje til å drive og gjennomføre prosesser
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • åpen, vennlig og kollegial

Hva kan vi tilby
Gruppen er i sterk utvikling, både strukturelt og kommersielt. Finansfunksjonen er sentral i denne utviklingen for en organisasjon som ekspanderer både organisk og ved oppkjøp. Fasen som selskapet er inne i skaper mange muligheter for en ambisiøs økonom som ønsker både faglig og personlig vekst og utvikling.

Stillingen er nyopprettet og helt sentral i utviklingen av en effektiv og verdiskapende økonomifunksjon. Du vil få være med på å bygge og videreutvikle funksjonen i et sterkt voksende og børsnotert selskap med gode påvirkningsmuligheter og meget varierte oppgaver. Rollen vil kunne tilpasses kandidatens kompetanse, evner og ønsker om utvikling.

 

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved Nora Lundstrøm på mobil 482 71 203 / nora.lundstrom@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


Lignende søk: Spesialist, Eiendom / Eiendomsmegling, Regnskap / Revisjon