Senior regnskapscontroller til avdeling i endring i statlig konsern

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirke. Verdiene består av fast eiendom og verdipapirer. I 2018 ble disse verdiene beregnet til 4,4 milliarder. OVFs virksomhet skal drives til markedsmessige betingelser og fondets har som formål å komme Den norske kirke til gode. Fondet og datterselskapene forvalter i dag presteboliger, andre bygninger, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter, landbruksarealer og verdipapirer. Les mer på www.ovf.no

Vi er i ferd med å etablere en felles enhet for levering av regnskapstjenester til Opplysningsvesenets Fond (OVF) og datterselskapet Clemens Eiendom, og søker i den forbindelse etter en erfaren regnskapscontroller. Som senior regnskapscontroller i felles regnskapsfunksjon vil du jobbe tett med leder, ansatte i avdelingen og regnskapsansvarlig i de ulike enhetene i konsernet for å sikre at OVF konsern har god økonomistyring basert på korrekte regnskap og ekstern og intern rapportering. Senior regnskapscontroller skal videre bidra til å sikre at regnskapene i konsernet er i tråd med interne og eksterne lover, regler og retningslinjer.

Senior regnskapscontroller utfører de fleste oppgaver i regnskapsavslutning og klargjør konsernets regnskap for stenging i tett samarbeid med lokal regnskapssjef i Clemens Eiendom. Stillingen rapporterer til konsernets Leder for felles regnskapsfunksjon.

Arbeidsoppgaver:

 • utarbeide perioderegnskaper for tildelte enheter, herunder løpende bokføring og alle nødvendige aktiviteter ifm periodeavslutning i tett dialog med lokal regnskapssjef
 • ansvar fra mva-behandling og rapportering
 • overordnet ansvar for konsernets fakturaprosesser, herunder være superbruker på fakturaflyt i Xledger og ha ansvar for vedlikehold av reskontro
 • ansvar for konsernets internfakturering
 • ansvar for konsernets anleggsregister 
 • utarbeide utkast til konsolidert OVF-konsernregnskap
 • bidra på tvers i funksjonen og konsernet og støtte leder ved behov


Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse innen regnskap, økonomi, revisjon e.l.
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra regnskaps, gjerne med erfaring fra eiendomsforvaltning/eiendomsutvikling
 • god kjennskap til NGAAP og fordel med noe konsolideringserfaring
 • kjennskap til og erfaring med bruk av Xledger og/eller Cognos Controller er fordelaktig
 • generelt gode systemkunnskaper, solide ferdigheter i Excel og interesse for teknologi
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper
For å lykkes og trives i rollen må du være strukturert, nøyaktig og fleksibel. Som person er du løsningsorientert, energisk og viser engasjement i ditt arbeid. Du overholder de frister som foreligger, og du jobber godt både selvstendig og i team. Økonomiavdelingen er en viktig samarbeidspartner for hele organisasjonen, så at du er serviceinnstilt, positiv og imøtekommende er en selvfølge. Du beskriver deg selv som en bidragsyter med stor arbeidskapasitet, du har en positiv holdning og trives med endringer.


Det tilbys
En viktig rolle i en trygg og solid virksomhet som har mange spennende pågående og planlagte initiativer der miljøet best beskrives som profesjonelt og uformelt. Dette er en god mulighet for deg som ønsker å utgjøre en forskjell. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, sentral beliggenhet og konkurransedyktige betingelser. Stillingen har stillingskode 1364.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. 


Lignende søk: Annet, Leder, Eiendom / Eiendomsmegling