Skeie Teknologi | Investeringsdirektør

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Skeie Teknologi er en ledende investor innenfor industriell teknologi og digitalisering.  Vi er engasjert i å bidra til det grønne og digitale skiftet og investerer direkte i selskaper som har fokus på disse områdene. Skeie Teknologi bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til virksomheter og tar en meget aktiv rolle som aksjonær. Fokuset er primært på selskaper som er i en vekstfase og vi investerer derfor gjerne sammen med andre kapitalmiljøer.

Verdier skapes hos oss gjennom aktivt og strategisk utøvelse av eierskap samt veloverveide investeringsbeslutninger. Vi investerer utelukkende i selskaper hvor vår kompetanse, nettverk og ressursbase gir et betydelig verdibidrag og fokuserer på virksomheter som er drevet av utvikling innenfor industriell teknologi, digitalisering og det grønne skiftet. Suksess for oss oppnås når vi har bidratt til å skape en sunn og sterk virksomhet som er på god vei til å kunne nå sitt fulle potensial. Med dette som bakteppe er vi kontinuerlig ute etter å utvide vår portefølje av vekstselskaper.

Vi har en sterk forpliktelse til å bygge ansvarlige selskaper som løser morgendagens problemer. Vår dedikasjon til dette gjennomsyrer både våre investeringsprosesser og arbeidet med å utvikle våre porteføljeselskaper. Vi er overbevist om at dette vil skape god finansiell avkastning samtidig som det bidrar til å sikre gode levevilkår for kommende generasjoner.

Skeie Teknologi søker en forretningsorientert og teknologisk sterk investeringsdirektør til å videreutvikle konsernets portefølje av investeringer, samt vurdere og gjennomføre nye investeringsinitiativ. Skeie Teknologi ønsker å investere i fremvoksende selskaper innenfor sitt mandat, og din oppgave vil være å ta en aktiv rolle i den videre bygging og utvikling av porteføljeselskapene.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utøve aktivt eierskap blant annet gjennom styreverv

 • Identifisere, evaluere og investere i nye selskaper i vekstfasen på tvers av ulike bransjer

 • Skape og utvikle investeringsmuligheter på vegne av Skeie Teknologi og utvikle nettverk og relasjoner

 • Utvikle og følge opp eierskapsstrategi og verdiskapningsplan for hvert porteføljeselskap

 • Lede interne og eksterne team i forbindelse med investerings-, kjøps- og salgsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn:

 • Utdannelse: Ind.øk, siv.ing eller økonomisk/finansiell utdannelse på masternivå

 • Vært ansvarlig for gjennomføring av kjøp og salg av virksomheter

 • Erfaring fra selskapsutvikling operasjonelt og strategisk

 • Erfaring fra styrerommet vil være en fordel

 • Betydelig forståelse for å vurdere ulike forretningsmodeller innenfor teknologi/software  

 • Stort nettverk i investormiljøet og finansmarkedet  

Ønskede personlige egenskaper:

 • Relasjonssterk og evne til å bygge nettverk

 • Kommersielt anlagt, tydelig og bevist gjennomføringskraft

 • Strukturert, analytisk og trygg på egne vurderinger

 • God lagspiller og evne til å skape begeistring


Søknader vil bli behandlet fra og med 11 august.

For spørsmål om stillingen kontakt våre rådgivere i Ascender:
KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 926 88 123

KONTAKTPERSON: ANDREAS LJØSTAD | 992 61 497


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder