Kraft Finans kontor i Oslo skal styrke laget med flere senior investeringsrådgivere.

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

 

Kraft Finans AS (Kraft Finans) er et finansselskap med over NOK 8 milliarder under forvaltning fordelt på 2 500 kunder innen næringseiendom, rentefond og aksjefond. Kundene består hovedsakelig av formuende privatpersoner, selskaper og stiftelser. Selskapet ble etablert i 2014 og tilbyr tjenestene investeringsrådgivning, mottak/formidling av ordre, aktiv forvaltning og tilrettelegging. Kraft Finans har i dag cirka 50 ansatte fordelt på 7 kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Sandnes, Oslo og Kristiansand.

Selskapet forvalter i overkant av NOK 3 milliarder i tre egne obligasjonsfond, Kraft Investment Grade, Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds. Kraft Finans er hovedsakelig eid av ansatte, og største eier er styremedlem Bjørn Maaseide med 46 %. Kundetilfredsheten hos kundene måles jevnlig og er på over 83 poeng av maksimalt 100 poeng - som er best i klassen innen kundetilfredshet. Selskapet har vokst betydelig den senere tid og har ambisjoner om videre vekst i det norske markedet.


Kraft Finans har vokst betydelig de siste årene. Gjennom bevisst satsing på rådgivning, corporate finance og egen forvaltning, har vi ambisiøse vekstmål for årene som kommer. Vårt kontor i Norges største by er en viktig bærebjelke i vår nasjonale satsing, og vi ønsker å styrke kontoret ytterligere. Som senior investeringsrådgiver i Kraft Finans spiller du en sentral rolle i selskapets suksess. Gjennom helhetlig investeringsrådgivning, høy kompetanse og langsiktighet, varer kundeforholdene ofte livet ut. Vi tilbyr kundene en verktøykasse som gir diversifisering, trygghet og spennende investeringsmuligheter. Vi har ambisjoner om å bli et av landets ledende finansforetak.

Som senior investeringsrådgiver vil du oppleve en spennende og variert arbeidshverdag. Våre ansatte har stor grad av frihet til å sette sammen egne porteføljer for kundene, samtidig som vi har etablerte modellporteføljer i sortimentet. På den måten utnytter vi kompetansen i laget best mulig. Vi har også et program for nyansatte som legger stor vekt på kunnskap, kvalitet og lønnsomhet. Rollen rapporterer til Daglig Leder i Oslo.


Arbeidsoppgaver:

  • investeringsrådgivning overfor eksisterende og nye kunder
  • identifisere og utvikle lange kunderelasjoner
  • tilby investeringsløsninger som samsvarer med kundens situasjon, ønsker og målsetninger


Kvalifikasjoner:

  • høyere økonomisk utdannelse (relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse)
  • bestått AFR-sertifisering er ønskelig, men for den rette kandidaten vil selskapet legge til rette for sertifisering
  • fordel med etablert kundenettverk
  • faglig kompetanse og integritet


Personlige egenskaper:

  • fremoverlent, offensiv og resultatorientert
  • sterke kommunikasjonsferdigheter
  • initiativrik og selvstendig


Vi tilbyr:

Kraft Finans er en voksende aktør innenfor investeringsrådgivning og du vil få gode muligheter til faglig og personlig utvikling som en viktig bidragsyter på denne reisen. Vi har gode lønnsbetingelser og en attraktiv bonusmodell, som innbyr til gode og langsiktige rammevilkår for deg som ansatt. Arbeidssted vil være ved vårt kontor i Oslo.

Bor du i andre deler av landet hvor vi har kontor, eller er på flyttefot? Vi skal vokse på flere av våre kontorer og er derfor interessert i å høre fra deg.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. For mer informasjon, ta kontakt med Andreas Kleiven på +47 948 87 566/andreas.kleiven@financepeople.no, eller Henriette Aaberg, på 
+47 976 15 226/henriette@financepeople.no.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august. / Due to summer holidays applications will be reviewed in August.

 

 


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester