CFO til ledende norsk teknologipartner

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Pearl Group er en ledende nordisk SAP og forretningspartner – på lag med deg i din forretnings- og teknologiutvikling. Vi er 400 ansatte på 10 lokasjoner og er eid av Norvestor og ansatte. Vi leverer løsninger innen ERP, innsikt, skytjenester og avanserte markeds- og netthandelsløsninger. Pearl er preget av en sterk forretningsorientert og gjennomføringssterk kultur, i kombinasjon med solid bransjekunnskap og unik forretningsforståelse. Og sist, men ikke minst, vi har det moro på jobb!


Pearl Group søker etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og faglig dyktig CFO til vår ledergruppe. Det er en spennende tid å bli en del av selskapet gitt vårt fremtidige vekstpotensial. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi, både organisk og gjennom oppkjøp, og CFO vil ha en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen av selskapet. Du vil samarbeide tett med administrerende direktør og være en viktig samarbeidspartner og støtte for ham. Du vil bli eksponert for alle deler av virksomheten, styret og hovedeier, Norvestor.

Som CFO vil du ha ansvar for ledelse av økonomifunksjonen samt lede arbeidet med å videreutvikle gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Ressursen vi søker etter har en sterk interesse for å etablere struktur og systemer for å støtte utviklingen.

Stillingen rapporterer til CEO og arbeidssted vil være i Oslo eller Stockholm.

 Hovedansvarsområder/oppgaver:

 • lede selskapets økonomifunksjon med tilhørende personalansvar
 • sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret og eier
 • utvikle, gjennomføre og følge opp forretningsplaner, inkludert budsjett, prognose og KPI’er
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledelsen 
 • ha ansvar for å etablere og utvikle løsning for datadrevet innsikt og styring for å sikre godt og aktivt beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • identifisere, evaluere og sikre god «onboarding» og integrering i forbindelse med M&A aktiviteter 
 • følge opp ekstern finansiering inkludert dialog med bankforbindelser
 • jobbe tett med den operasjonelle virksomheten, herunder være en god sparringspartner for prosjektledere i arbeidet med kalkyleestimater og tilbudsarbeid 
 • ad hoc


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, Siv.øk, MSc e.l.
 • solid relevant erfaring fra tilsvarende rolle med gode dokumenterte resultater, gjerne fra internasjonal virksomhet
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • erfaring fra transaksjoner
 • interesse for IT og erfaring fra SAP er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper: 
Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater. Du evner å kombinere forretningsutvikling og strategisk tenkning med gjennomføring av operative oppgaver. For å lykkes i stillingen må du videre være løsningsorientert av natur, like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. 

Selskapets hovedeier er meget profesjonell, og følgelig forventes det at den rette kandidaten har fokus på gode og relevante analyser samt høy kvalitet i leveransene. 
Det vektlegges at du har gode kommunikative egenskaper og at du samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Videre er du tillitsfull og skaper gode relasjoner til kollegaer, eiere og andre samarbeidspartnere. 


Vi tilbyr
Pearl Group tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et ambisiøst selskap med vekstambisjoner. Den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse gjennom den neste fasen av selskapets reise. Du vil få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i konsernet, og vi verdsetter og anerkjenner våre medarbeideres bidrag. Miljøet er uformelt og godt, med engasjerte og inkluderende kollegaer. Det tilbys konkurransedyktige betingelser. 

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob. 976 15 226/henriette.aaberg@financepeople.no eller André Herlofsen på mob. 934 80 266/andre@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august. / Due to summer holidays applications will be reviewed in August.


Lignende søk: Leder, IT / Tech /