Group Treasury Manager til bransjeledende konsern

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen handel av byggevare og overflatebehandling, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Siden 1970 har konsernet bygd over 100,000 boliger i Norge. Mestergruppen eier mange av Norges mest kjente merkevarer innen hus- og byggevarekjeder. Hovedinvestor i Mestergruppen er FERD. Mestergruppen er et konsern med 20 MRD i omsetning og med en diversifisert forretningsmodell.


Mestergruppen vokser videre og ønsker å styrke nå konsernøkonomi med en analytisk, operasjonell og faglig sterk Group Treasury Manager til nyopprettet stilling. Stillingen vil være ansvarlig for treasuryfunksjonen i konsernet og skal støtte organisasjonen og ledelsen gjennom en effektiv, robust og oversiktlig finansieringsstruktur hvor kortsiktig likviditet sikres samtidig som relevante risikoområder håndteres. Du vil få mulighet til å påvirke utviklingen av treasuryfunksjonen i et nordisk konsern i vekst, og som Group Treasury Manager vil du få jobbe på tvers av landegrenser og i tett samarbeid med konsernfunksjoner samt konsernets divisjoner og datterselskaper. Stillingen rapporterer til Group CFO. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 

 • være operativt ansvarlig for treasury i Mestergruppen
 • ha overordnet ansvar for cash management, likviditet og finansiering på tvers av konsernet
 • analyse og oppfølging av arbeidskapital
 • daglig oppfølging av konsernets bankforbindelser og øvrige kredittinstitusjoner
 • financial risk management, herunder styring av likviditets-, valuta- og renterisiko
 • utarbeide rammeverk for compliance mhp låneavtaler, herunder oppfølging og rapportering av covenants mv
 • utvikle og vedlikeholde konsernets policy for valutasikring
 • ha ansvar for utvikling av konsernets treasurysystemer og -prosesser
 • etablering og oppfølging av garantier, trade finance og forsikringer
 • bistå ledelsen i utvikling og gjennomføring av finansieringsstrategi
 • videreutvikle konsernpolicies relatert til treasury
 • bidra i rapporteringen til styret og øvrige eksterne parter
 • bistå i relevante prosjekter innenfor treasury i gruppen 
 • øvrige prosjekter og ad hoc


Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra tilsvarende stilling
 • erfaring fra stor og kompleks virksomhet er en fordel
 • høy faglig kompetanse innenfor treasuryområdet
 • erfaring i å bygge opp og videreutvikle treasury-prosesser
 • sterk interesse for cash management, finans og treasury
 • solid økonomi- og regnskapsforståelse
 • god systemkompetanse
 • erfaren bruker av Excel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper

Vi søker etter en engasjert og faglig sterk kollega som er analytisk, forretningsorientert og har en sterk vilje og evne til å arbeide og skape resultater sammen med et profesjonelt team på tvers av konsernet. Du er initiativrik og nysgjerrig av natur, er selvgående og evner å drive prosesser både på egenhånd og i samarbeid med andre. Den rette kandidaten forstår viktigheten av kvalitet i leveransene, betydningen av profesjonalitet og faglighet samt trives med høyt tempo og høye krav. For å lykkes i stillingen må du også kunne skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper og et godt humør, og du må du trives i et klima hvor ambisjonene, veksten og endringstakten er høy.


Vi tilbyr

Til den rette kandidaten kan Mestergruppen tilby en utfordrende og samtidig svært spennende reise i et konsern som er toneangivende i en bransje i stor endring. Du vil garantert få bryne deg på utfordringer som vil gi deg både mestringsfølelse og utvikling, og du vil bli en del av et arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Mestergruppen holder til i moderne lokaler på Bryn, og det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Ulrik Langabø, Partner i FinancePeople, på
930 05 357/ulrik.langabo@financepeople.no

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august. / Due to summer holidays applications will be reviewed in August.

 


Lignende søk: Leder, Bygg / Anlegg / Håndverk, Eiendom / Eiendomsmegling