Compliance officer – SpareBank 1 Markets AS

Hva gjør vi?

Bli med oss i vårt viktige arbeid med å opprettholde vår virksomhets integritet og pålitelighet ved å bli vår nye compliance officer. SpareBank 1 Markets øker aktiviteten innen alle forretningsområder og dette medfører et større behov for overvåkning av virksomheten.

Som compliance officer hos oss vil du samarbeide tett med ulike avdelinger for å sikre at vi overholder relevante lover og standarder, samt identifisere områder for forbedring og bidra til kontinuerlig utvikling av våre rutiner og prosedyrer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Holde selskapet oppdatert på lovgivning, herunder vurdere påvirkning på selskapets rutiner og systemer
 • Avdekke risikoområder og påse at nødvendige tiltak iverksettes
 • Gjennomgå og overvåke transaksjoner for å identifisere mistenkelig aktivitet
 • Bistå med rapportering i henhold til gjeldende internt og eksternt regelverk
 • Bidra med intern opplæring for selskapets øvrige avdelinger
 • Delta i prosjekter innenfor varierte fagområder
 • Yte generell rådgivning og støtte til selskapets operative avdelinger
 • Kontrollere at selskapet drives i henhold til gjeldende regelverk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor økonomi eller finans
 • Kjennskap til virksomheten til finansforetak og børs- og verdipapirrett er en fordel  
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
 • Nysgjerrig, strukturert og nøyaktig med god arbeidskapasitet, samt løser oppgaver effektivt
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver

 

Hva kan vi tilby deg?

Hos SpareBank 1 Markets vil du få bryne deg på svært interessante oppgaver som er av stor betydning for samfunnet og selskapet. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter i et hektisk, utfordrende og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du vil være en del av et dynamisk team i en organisasjon som verdsetter initiativ og profesjonalitet. Arbeidssted vil være selskapets lokaler i Oslo.

 

Søknaden

Søknaden skal inkludere søknadstekst, CV, vitnemål, samt øvrige relevante dokumenter

Kontaktperson
Merethe Eggesbø
Tlf: +47 957 73 105

 

SpareBank 1 Markets er et av de ledende kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og valuta- og renteprodukter. Vi er rundt 200 ansatte med avdelinger i Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø, Trondheim og Ålesund, samt tilstedeværelse i New York. Vi dekker alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte selskaper og institusjonelle investorer. SpareBank 1 Markets er del av SpareBank 1 Alliansen, den nest største bankgrupperingen i Norge.

Søknaden registreres her


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder