Bilkonsernet Pongo AS søker konsernsjef med utpreget forretningsteft!

Pongo AS er godt posisjonert for en utfordrende framtid i bilbransjen med en kombinasjon av norske eiere med lang erfaring og solide japanske eiere med betydelig internasjonal erfaring. Nåværende konsernsjef går ved årsskiftet av med pensjon etter nær 20 år i konsernet. Eierne ønsker nå en ny leder med kommersielle evner og et godt strategisk blikk for de neste årene.


OM STILLINGEN

Konsernsjefen vil ha det overordnede ansvaret for Pongo, i tett samarbeid med konsernledelsen og lederne for de enkelte bilselskapene. Selskapet med dets kjente merkenavn har et solid utgangspunkt for videre styrking i markedet.

Som leder for Pongo vil du videreføre et selskap med solid økonomi, samt rigge selskapet for videre vekst og utviklingsmuligheter. Noe av nøkkelen for å lykkes i rollen vil være å forstå og kunne navigere i landskapet i en utfordrende tid i bilbransjen.

Som en del av stillingen inngår også styreposisjon i enkelte av datterselskapene i konsernet. Konsernsjefen vil i Pongo ha et styre bestående av personer med betydelig erfaring som vil bidra til å utvikle konsernet.


KANDIDATPROFIL

Rette vedkommende har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man forstår rollen med dens kompleksitet og mulighetsrom. Du er en utpreget lagspiller, som kjenner verdien av godt samarbeid for oppnåelse av felles mål. Du innehar en synlig og tydelig ledelsesform, kjennetegnet av å være involverende, lyttende og beslutningsdyktig. En tillitsvekkende personlighet med evne til å sette retning.

Vi søker en inspirerende leder med stor gjennomføringskraft som evner å håndtere de utfordringer og muligheter som tiden fremover vil bringe. Rette vedkommende kjennetegnes ved å være samlende og fremtidsrettet i sin tilnærming – en trygg leder som motiverer til å trekke i samme retning. Stillingen stiller krav til strategisk bevissthet, samt evnen til å skape rom for nytenking. Rette vedkommende har en utpreget forretningsteft.


HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?

Vi tror rette vedkommende først og fremst motiveres av konsernets muligheter; ytterligere profesjonalisering av en veletablert virksomhet, og med det kunne løfte konsernet til nye høyder. I tillegg vil vi fremheve følgende:

  • En topplederstilling i et veldrevet selskap godt posisjonert i en bransje i stor utvikling.
  • Du blir en svært sentral leder i en internasjonal virksomhet med solide norske og internasjonale eiere.
  • Lang historie med kjente og nye innovative merkenavn.
  • Et kompetent og godt arbeidsmiljø, med ambisjoner om vekst og utvikling.


For mer informasjon, ta kontakt med Hartmark Executive Search ved Petter Endsjø, tlf. 908 33 050, petter@hartmarkexecutive.no eller Trond Boe-Tangen, tlf. 917 43 800, trond@hartmarkexecutive.no


OM SELSKAPET

Pongo AS er et bilkonsern med historie tilbake til 1940. Historisk har konsernet hatt agenturer for bl.a. SAAB, Willys, Rover, Land Rover, Morris, Triumph mm. I dag har selskapet agentur for Subaru, MG (sammen med Birger N. Haug) og Geely Auto. Selskapet var fram til mai 2022 heleiet av Gill Gruppen AS, men solgte da 49% av aksjene til det japanske handelshuset Sojitz Corporation.

Pongo AS eier Subaru Norge AS (100%) som med stor suksess har importert Subaru siden 1975. Subaru Norge AS eier selskapene AI Lease AS, samt forhandlerselskapene Bilkompaniet AS, Bilkompaniet Lillehammer AS, Vossevangen Bil AS og Moss Autocenter AS.

Pongo AS eier Norwegian Mobility Group AS (50%) som med imponerende gjennomslagskraft har importert MG siden 2019. Autoindustri AS (100%) har importretten for Geely Auto.

Gill Support AS er navet i Pongo AS, som ivaretar alle administrative funksjoner og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i gruppen.


Lignende søk: Toppleder, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG