Er du en ambisiøs økonom som ønsker å ta det neste steget i karrieren?

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Söderberg & Partners er Nordens største aktør innen forsikringsmegling, forsikringsrådgivning og formuesrådgivning. Samlet har Söderberg & Partners-gruppen i overkant av 800 mrd. kroner under rådgivning og er Nordens største frittstående innkjøper av forsikringer på vegne av sine kunder. Konsernet omsatte for 10 mrd. kroner i 2023 og har ca. 4000 ansatte i Sverige, Finland, Danmark, Luxembourg, UK, Spania og Nederland i tillegg til Norge. I Norge er vi ca. 550 ansatte, med lokal tilstedeværelse i store deler av Norge. Hovedkontoret ligger på Lysaker.

Vi har en sterk bedriftskultur der våre ansatte har høye ambisjoner samt stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.


Söderberg & Partners søker nå en forretningsorientert Controller som vil være med å videreutvikle det norske konsernets økonomifunksjon. Økonomiavdelingen i Norge består av 17 kolleger som bistår hele konsernet på tvers av forretningsområdene. Dette er et faglig sterkt team som jobber tett sammen og som oppleves som et viktig supportapparat for resten av organisasjonen. Fremover vil teamet jobbe med flere digitaliserings- og effektiviseringstiltak.  For å forbedre eksisterende prosesser og arbeidsmetoder planlegges det blant annet nå for implementering av ny ERP løsning og nytt regnskapssystem. Som ny Controller vil du bidra aktivt inn i disse prosjektene. Vi mener generelt at bruk av data vil bli mer og mer viktig for å ta gode strategiske beslutninger. Denne stillingen vil være helt sentral i arbeidet med videreutvikling av nytt forsikringssystem og Power BI.

Ellers vil du jobbe mest med privatforsikringssegmentet, som er et av våre forretningsområder. Du vil bistå med å kvalitetssikre segmentets regnskap inkludert rapportering og oppfølging av klientmidler. Samtidig vil du følge opp drivere og lønnsomhet, støtte forretningen med analyse og forståelse av regnskapstall, samt innhente innsikt for å forbedre kontrollen på virksomheten. Stillingen rapporterer til CFO med stiplet linje til områdets regnskapsansvarlig.  

Ansvarsområder:

 • Månedlig avregning og kvalitetssikring av utbetaling av premie, honorar og godtgjørelser
 • Håndtering og oppfølging av kundefordringer i CRM og ERP, samt oppfølging og håndtering av avvik i de ulike systemene i dialog med eksterne samarbeidspartnere
 • Rapportering til eksterne - og interne parter
 • Bidra i budsjett og prognosearbeid, periodisering av ulike inntektsbudsjetter
 • Delta i og lede ulike forbedrings- og effektiviseringsprosjekter, inkl videreutviklingen av våre systemer, rapporter og rutiner, inkl. Power BI
 • Div ad-hoc oppgaver og analyser


Hvorfor Söderberg & Partners?
Hos oss blir du del av et hyggelig og uformelt internasjonalt miljø med sterk og allsidig fagkompetanse. Våre verdier Brave, Driven, Responsible og Helpful setter retning for oss. Vi har høye ambisjoner og stort engasjement, noe som skaper et inspirerende arbeidsmiljø. Vi ønsker at nye kolleger skal utfordre og tenke nytt - her er det kort vei fra nyskapning til beslutning og gjennomføring.

Du vil få en selvstendig rolle som for den rette personen gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vår arbeidshverdag er fleksibel, men vi mener vår gode kultur og fellesskapsfølelse først og fremst er skapt gjennom samhandling og sosialt på kontoret. Vi tilbyr meget gode pensjons- og forsikringsordninger og gratis rådgivning innen våre konsepter/produkter. Vi har også tilgang på diverse aktivitetstilbud og bedriftsidrettslag og holder til i moderne og sentrale lokaler på Lysaker.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, minimum på Bachelornivå
 • 1-3 års arbeidserfaring fra controlling, regnskap, revisjon eller tilsvarende
 • Erfaring fra eller interesse for forsikring eller finans er en fordel
 • Meget solide Excel kunnskaper og generelt stor interesse for Power BI og systemer
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig


Hvem er du?
Du er en som vil mye, er nysgjerrig og har et engasjement for faget ditt. Du er en forkjemper for nye tilnærmingsmåter og tenker nøyaktighet, kvalitet og effektivitet i prosesser. I denne jobben bør du være analytisk, strukturert, og du har en sterk gjennomføringsevne. I tillegg er det viktig at du er kommersielt anlagt og klarer å kommunisere godt med også ikke-økonomer. Videre vektlegges gode samarbeidsevner.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. For mer informasjon, ta kontakt med Andreas Kleiven på +47 948 87 566/andreas.kleiven@financepeople.no, eller Henriette Aaberg, på
+47 976 15 226/henriette.aaberg@financepeople.no.


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester