Chief Financial Officer

Treschow-Fritzøe AS er blant de eldste og mest tradisjonsrike bedrifter i Norge. Vår nåværende CFO tar over som konsernsjef, og vi søker derfor hans etterfølger som:

Chief Financial Officer
 
Treschow-Fritzøe konsernet består av selskaper innen kjerneområdene skogsdrift og naturressurser, eiendomsforvaltning og -utvikling, engros- og logistikkvirksomhet samt steinindustri. Konsern har rundt 380 ansatte i Norge, Sverige og Danmark og en omsetning på 3,7 milliarder NOK. Hovedkontoret er i Larvik. For ytterligere informasjon, se https://www.fritzoe.no.
 
Ansvar og oppgaver
Som CFO vil du være sentral i arbeidet med å videreutvikle konsernet og å følge opp datterselskapene. Sentrale oppgaver vil være:

 • Inngå som en del av konsernledelsen og sammen med øvrige ledere og styremedlemmer utøve aktivt eierskap og bidra til videreutviklingen av datterselskapene
 • Aktiv involvering i forretningsutvikling, M&A og strategiarbeid
 • Finansielle analyser og markedsanalyser
 • Oppfølging av konsernet og datterselskaper med særskilt fokus på lønnsomhet, finansiell risiko, skatt og likviditetsstyring
 • Hovedansvar for planlegging og håndtering av spørsmål relatert til skatt og avgift i hele konsernet, og sørge for at man har kompetente rådgivere
 • Støtte datterselskapene ifm investeringsanalyser, finansiering og M&A prosesser
 • Pleie relasjoner til konsernets bankrelasjoner
 • Kvalitetssikring av regnskap, årsoppgjør og årsrapport for holdingselskap og datterselskaper
 • Rapportering av finansielle nøkkeltall og resultater til ledelsen og styret
 • Ansvar for regeletterleving og internkontroll
 • Forberede styresaker/styrenotater
 • Utvikle avdelingens medarbeidere, prosesser, kompetanse og kultur samt være sparringspartner og faglig ansvarlig for økonomiansvarlige i datterselskapene

Erfaring
Du må ha erfaring som CFO i et anerkjent selskap eller som tilrapporterende til en CFO i et stort konsern, og helst kunnskap om styring og drift av et konsern som utøver aktivt eierskap. Videre må du være vant til å jobbe tett med toppledere og selskapsstyrer, og dermed være strategisk anlagt, ha god forretningsforståelse, samt ha erfaring med forretningsutvikling og strategiprosesser. Det er viktig med god innsikt i skatt & avgift, regnskap og økonomistyring. Det er derfor en stor fordel med bakgrunn fra revisjon, gjerne som statsautorisert revisor. I tillegg bør du ha erfaring med finansiering, investering og M&A. Vi ser etter kandidater som er operative og selv kan gjøre økonomiske analyser, finansiell modellering, samt har erfaring med å effektivisere og digitalisere arbeidsprosesser innen økonomiområdet.

Utdanning
Utdanning på masternivå, innen regnskap/revisjon, økonomi eller finans. Det er en stor fordel med en master i revisjon og regnskap.


Personlige egenskaper

 • Analytisk og strukturert
 • Strategisk og god forretningsforståelse
 • Resultatorientert og målbevissthet
 • Relasjonsbygger – både internt og eksternt
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel og god arbeidskapasitet
 • Gode verdier og høy forretningsetikk standard
 • Respektfull og lojal
 • Hyggelig og morsom å jobbe med

 

Mulighet

 • Medlem av konsernledelsen og ansvar for økonomi- og finansfunksjonen i et av Norges eldste familieeide selskaper
 • Virksomhet med god lønnsomhet, langsiktig perspektiv og vekstambisjoner i inn- og utland
 • Solide datterselskaper med godt omdømme og gode markedsposisjoner
 • Eksponering mot ulike bransjer – både kapitalintensive og driftsorientert virksomheter
 • Konsernet er godt posisjonert mot det grønne skiftet og fremtidsbransjer
 • Gode påvirkningsmuligheter
   

Arbeidssted
Larvik
 
Kontakt
Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Are K. Skeie (tlf. 950 66 183) eller Fredrik Andre Myre (tel. 994 78 365) for en konfidensiell og uforpliktende samtale.
 
Søknad/søknadsfrist
Søknad registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no. Søknadsfrist: snarest.


Lignende søk: Leder, Eiendom / Eiendomsmegling, Industri / Produksjon