INVESTERINGSANALYTIKER UNOTERTE MARKEDER OG EIENDOM

Vi ønsker oss en analytisk og kommersiell investeringsanalytiker som evner å danne seg egne oppfatninger, og har lyst til å utvikle seg videre. Du vil rapportere til Investeringsdirektør og jobbe i team med porteføljeforvaltere for unoterte markeder og eiendom.

OPF forvalter bredt diversifiserte porteføljer i ulike aktivaklasser. Om lag en tredjedel er plassert i eiendom, infrastruktur, unoterte aksjer (private equity) og unotert gjeld (private debt). Eiendomsporteføljen spenner fra direkte og indirekte eierskap til fondsandeler. Private equity og infrastrukturporteføljer består av både fond og direkte investeringer globalt.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Vurdering, analyse/modellering av investeringsmuligheter innen
 1. private equity og private debt
 2. eiendom, infrastruktur og tilliggende kapitalintensiv industri
 • Bistå porteføljeforvaltere i gjennomføring av transaksjoner
 • Oppfølging av investeringer og intern rapportering, som omfatter ESG
 • Bidrag på tvers av investeringsteamet

 

Ønsket kompetanse:

 • Kompetanse på fundamentalanalyse
 • Kunnskap om unoterte markeder (private markets) og eiendom som aktivaklasser
 • Erfaring fra kapitalmarkedet; private equity, investeringsbank, kapitalforvaltning, consulting/transaksjon i revisjonsselskapene eller lignende
 • Solid finansteoretisk innsikt og god risikoforståelse
 • Relevant utdanning på masternivå med gode resultater
 • Gjerne programmeringserfaring (R/matlab/VBA/Python eller lignende)

 

OPF tilbyr konkurransedyktige betingelser, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et lite miljø med gode utviklingsmuligheter. Kapitalforvaltningsavdelingen med 18 medarbeidere har et faglig sterkt og hyggelig miljø. Kontorene i Trekanten på St Olavs plass 5 er nyoppusset. Les mer på OPF

Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. Investeringsdirektør Stig Faltinsen tlf. 975 14 597 er også tilgjengelig for spørsmål. Registrer interesse under med CV og søknad, innen 12 mai.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans