Coop Norge Eiendom søker Økonomidirektør

Coop Norge Eiendom er datterselskap i Coop Norge SA og har som overordnet målsetting å være den foretrukne partner for Coop i Norge innenfor anskaffelse, utvikling, bygging og forvaltning av eiendom. Våre samarbeidspartnere er både samvirkelagene i Coop i Norge, og store eiendomsselskaper der vi har felles interesse i å bygge attraktive, bærekraftige næringseiendommer og handelsplasser. Coop Norge Eiendom søker en Økonomidirektør som skal være med på vår videre strategiske satsning. 

Økonomidirektør med sans for virksomhetsstyring, utvikling og kontinuerlig forbedring.

Sikre konkurransekraft gjennom et tydelig fokus på effektiv virksomhetsstyring, utvikling og kontinuerlig forbedring i tråd med forventningene til funksjonen.

Coop Norge Eiendom sikrer at Coops konsepter får de beste lokasjoner gjennom å finne, utvikle, bygge og tilby samvirkelagene ferdige, optimaliserte eiendommer. Coop Norge Eiendom gjør dette basert på solid innsikt og erfaring fra eiendomsfaget, iherdig søk etter nye lokasjoner og et sett med velutviklede eiendomstjenester.

Vi søker en erfaren økonomidirektør og leder som har bred erfaring med kommersiell ledelse og virksomhetsstyring innen eiendomsbransjen, og som vil ha et strategisk ansvar for økonomistyringen i eiendomskonsernet. Vår økonomidirektør vil arbeide strategisk gjennom innsikt og analyser som skaper merverdier både i vår egen og kunders prosjekt- og eiendomsporteføljer. Du vil arbeide tett med hele Coop Norge Eiendom, flere av samvirkelagene i hele Norge, Coop Norge SA og flere av våre gode samarbeidspartnere.

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Ansvar for å lede, motivere og videreutvikle dine ansatte, sikre kompetanseutvikling, bygge et godt team, og påse at Coop Norge Eiendom AS har kompetanse og ressurser til å sikre måloppnåelse innenfor selskapets økonomiområde.
 • Ansvar for den økonomiske rapporteringen til styre og ledelse i Coop Norge Eiendom.
 • Ansvar for selskapets budsjettprosess og prognoseprosesser 
 • Sikre god beslutningsstøtte for selskapets styre og ledergruppe 
 • Sikre nødvendig og riktig finansiering både for Coop Norge Eiendom konsern og de selskapene selskapet forvalter, samt sikre god likviditetsstyring
 • Videreutvikle rammeverk, rutiner og internkontroll og sikre gode prosesser for dette innenfor økonomiområdet og selskapet forøvrig 
 • Ta ansvar for god og relevant bærekraftsrapportering for selskapet i tråd med de til enhver tid relevante rapporteringsstandarder som er og vil bli innført (GRI/CSRD)
 • Støtte selskapets ansatte med relevante lønnsomhetsvurderinger. 
 • Ta ansvar for og videreutvikle selskapets risikovurderinger på virksomhetsnivå
 • Sikre god kontakt og samhandling med resten av økonomimiljøet i Coop Norge SA konsern.
 • Være en aktiv bidragsyter til videreutvikling av selskapets strategi, og sikre implementering og oppfølging av strategi gjennom god målstyring.

Solid erfaring fra forretningsorientert eiendomsutvikling og ledelse

Som leder skal du skal sørge for at Coop Norge Eiendom er en profesjonell og forretningsorientert eiendomsaktør. Du skal være proaktiv og ta aktivt ansvar for kontinuerlig forbedring og profesjonalisering av Coop Norge Eiendom som både rådgiver, gjennomfører og tjenesteyter. Det vil også kreves av rollen at du har god kontakt med relevante samarbeidspartnere og andre aktører for å være orientert om utviklingen i eiendomsbransjen

For å lykkes er det også viktig å være en tydelig kompetanseressurs som bygger gode relasjoner, og leverer kvalitet til avtalt tid til våre profesjonelle og store kunder. Vi søker en erfaren leder som viser engasjement, ansvarsfølelse og et tydelig ønske om å gjøre en forskjell. Den ideelle kandidat har erfaring i å samarbeide med ledere og kompetente medarbeidere, og er godt vant med å forholde seg til et høyt antall interessenter. 

Den vi ser etter

Vi søker en erfaren økonomidirektør med en god teoretisk/akademisk utdannelse, solid erfaring innen forretningsorientert eiendomsvirksomhet, samt solid erfaring med oppfølging av styre, kunder og samarbeidspartnere. Du er proaktiv, strukturert, god på gjennomføring og har solid forretningsmessig erfaring som bidrar til lønnsomhet og god kundetilfredshet. Du har et brennende engasjement for bærekraft, og du er opptatt av effektivisering gjennom bruk av digitale verktøy. Videre har du høy arbeidskapasitet, er resultatorientert og får ting gjort.

Økonomidirektøren rapporterer til administrerende direktør i Coop Norge Eiendom AS. Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Jarle Trandokken, partner i Amrop på telefon 484 01 248.

Coop Norge Eiendom AS ble etablert i 2001 og er et heleid datterselskap av Coop Norge SA. Selskapet er ansvarlig for kjøp, utvikling, bygging, forvaltning av eiendom med strategisk interesse for Coop Norge SA. Selskapet er en aktiv samarbeidspartner for samvirkelag med egen eiendomsportefølje og skal bidra til at samvirkelagene i Norge utvikler sine eiendomsporteføljer og etablerer gode næringslokaler. 

Coop Norge Eiendom har på forholdsvis kort tid blitt en betydelig nasjonal aktør på eiendomsmarkedet. Denne reisen fortsetter, og profesjonalitet og integritet er sentrale stikkord for selskapet, som skal sikre at selskapet ivaretar Coops verdier; utøve innflytelse, være nytenkende, vise omtanke og være ærlig!

 

 


Lignende søk: Leder, Eiendom / Eiendomsmegling