CFO til Norges mest fremoverlente reise- og eventselskap

DSD Explore er et norskeid konsern som utvikler reiselivs- og eventselskaper for å sikre lokal verdiskapning i hele Norge. Satsingen foregår gjennom oppkjøp av allerede verdiskapende selskaper, egenutvikling av selskaper og egne produkter, samt gjennom å ta i bruk ny teknologi gjennom søsterselskapet Adventure Tech. Konsernets kontorer er i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Svolvær. DSD Explore er en del av DSD AS, med en omsetning i 2023 på over 6 milliarder kroner.


DSD Explore søker etter en forretningsorientert, strategisk og faglig sterk CFO som kan bidra til å videreutvikle et selskap i sterk vekst. Vi har ambisjon om å bygge Norges mest fremoverlente reise- og eventselskap, og når vi samler reiselivsselskaper, aktivitetsselskaper, eventselskaper og kommunikasjonsbyråer i samme familie, skaper vi noe ingen i Norge har gjort før oss. Du blir en viktig bidragsyter i denne nyskapningen, og du vil være med å sette ditt preg på veien videre. 

Som CFO vil du ha et overordnet ansvar for alle områder innenfor økonomi samt lede arbeidet med å etablerer gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Med en ambisiøs vekststrategi vil CFO ha en sentral rolle i utvikling og implementering av strategi, inkludert M&A, og vil følgelig være en viktig sparringspartner for CEO og resten av ledergruppen. 

Arbeidssted vil være enten i Oslo eller Bergen.

Hovedansvar og arbeidsoppgaver

 • etablere datadrevet rapportering av høy kvalitet 
 • utvikle og gjennomføre forretningsplaner, inkludert prognoser/budsjett og KPI-er
 • utvikle relevante lønnsomhetsanalyser
 • styre likviditeten og være hovedkontakt mot banker og finansinstitusjoner
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet med resten av konsernledergruppen
 • identifisere, evaluere og sikre god «onboarding» og integrering i forbindelse med oppkjøpsprosesser
 • lede, motivere og videreutvikle to medarbeidere
 • ad hoc prosjekter


Hvilke kvalifikasjoner trenger du i denne rollen? 

 • høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra revisjon, konsulenthus og/eller en tilsvarende operativ rolle. Tidligere erfaring som CFO er ikke et krav. Du må imidlertid ha god forståelse for rollen og «beste praksis».
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • erfaring fra transaksjoner
 • interesse for IT og digitale løsninger


Personlige egenskaper: 
Den ideelle kandidaten er forretningsorientert, strategisk og strukturert med en sterk lyst til å skape resultater og bygge noe helt nytt. For å lykkes i stillingen, må du være løsningsorientert av natur, like å ta ansvar og drive egne prosesser. Selskapets eier er meget profesjonell, og det forventes at den rette kandidaten har fokus på gode og relevante analyser samt høy kvalitet i leveransene. 

Vi ser etter en «people-person» som er tillitsfull og skaper gode relasjoner til kollegaer, eiere og andre samarbeidspartnere og som trives i et miljø med stor takhøyde og uformell profesjonalitet. Du kjenner deg igjen i våre verdier; PÅLITELIG, NYSKAPENDE og ENGASJERT. Det vektlegges at du har gode kommunikative egenskaper og samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig. 

Vi tilbyr
DSD Explore kan tilby en sentral og utfordrende stilling i et ambisiøst selskap med stort engasjement og tempo, korte beslutningsveier og stor frihet i utøvelsen av jobbene våre. Den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse gjennom den neste fasen av selskapets reise. Du vil få mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig i konsernet, og vi verdsetter og anerkjenner våre medarbeideres bidrag. Miljøet er godt, med engasjerte og inkluderende kollegaer. 

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. For mer informasjon, ta kontakt med Henriette Aaberg på +47 976 15 226/henriette.aaberg@financepeople.no.


Lignende søk: Leder, Annet Bransje