AF Offshore Decom søker Financial Controller

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter Financial Controller

Arbeidsoppgaver:

  • Regnskapsoppfølging og administrativ drift av enhetens selskaper i Norge og UK
  • Være ansvarlig for månedlig rapportering til Konsernet
  • Utarbeidelse av årsregnskap og dialog med revisor
  • Forbedringsarbeid og videreutvikling av regnskapsprosesser, rutiner, system og internkontroll
  • Andre ad hoc oppgaver, analyser og prosjekter som naturlig tilfaller stillingen

Kvalifikasjoner:

  • Høyere utdannelse, gjerne Mastergrad
  • Arbeidserfaring innen regnskap
  • Sterke Excel egenskaper og behersker andre IT-systemer
  • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige Egenskaper:

For å lykkes i denne stillingen må du ha gode samarbeidsegenskaper, jobber strukturert, nøyaktig, være selvgående og initiativrik. Du må trives med regnskaps- og ad hoc oppgaver. Du vil jobbe både med kollegaer i AF Offshore Decom og Finans- og lønn-/regnskapsavdelingen i AF.

AF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. Du vil også få anledning til medeierskap; alle ansatte får tilbud om å delta i AF Gruppens aksje- og opsjonsprogram.

Vi vil intervjue forløpende.

For mer informasjon, ta kontakt med Audun Sagvåg Tengesdal på +47 90 67 66 15.

Om arbeidsgiveren

AF Offshore Decom leder og gjennomfører komplekse fjerningsprosjekter offshore på en sikker og miljøvennlig måte. Siden 2000 har vi som hovedentreprenør og konsortium-partner vært med å kartlegge, fjerne og gjenvinne mer enn 45 installasjoner. AF Offshore Decom operer et Europas mest moderne mottaksanlegg, AF Miljøbase Vats. Her har vi sørget for at mer enn 350 000 tonn stål blir brukt på nytt og dermed spart klima for tilsvarende mengde tonn C02 ekvivalenter.
Vi konkurrerer i et internasjonalt marked der du får være med å videreutvikle de beste, sikreste og mest miljøvennlige resirkuleringsmetodene. Som fartøyuavhengig spesialtilpasser vi metodene til hvert enkelt prosjekt og kunde. Våre oppdrag dekker alle faser av et avviklingsprosjekter fra innledende fase til den fysiske fjerningen.

Vi lover deg et inkluderende prestasjonsmiljø med høy trivsel der din kompetanse vil bidra til det grønne skiftet.


Lignende søk: Konsulent, Bygg / Anlegg / Håndverk, Industri / Produksjon, Olje / Gass