Et av Nordens raskest voksende Fintech- selskap søker Group CFO

«Et av Nordens raskest voksende Fintech- selskap søker Group CFO»
Vi søker en analytisk, operativ og forretningsorientert CFO!

Vi kombinerer finansiell teknologi med design og strategisk tenkning. Vi gjør det mulig å innovere, overraske og begeistre. 

Stacc har på få år blitt et av Norges største og Nordens raskest voksende Fintech- selskap, preget av høyt tempo og ekstrem kvalitet i sine leveranser. Med hovedkontor i Bergen, avdelingskontorer i Oslo, Stockholm, Skövde og Århus har selskapet en klar nordisk vekststrategi.

Selskapet ser nå etter en ny CFO som kan være med å støtte oppunder veksten og videreutvikle styringen av selskapet. Med aktivt eierskap fra Amp Eleven, Verdane og flere selskap i konsernstruktur, er dette en unik mulighet for den rette kandidaten til å ta en ledende rolle i et selskap med korte beslutningsveier og høy gjennomføringskraft.

Som CFO i Stacc vil du ha et overordnet og helhetlig ansvar for finans, økonomi og regnskap. Du skal sørge for god økonomisk styring og oversikt i et selskap i kraftig vekst og utvikling. Stillingen inngår i ledergruppen og er en nær støttespiller og sparringspartner for CEO og alle resultatansvarlige. Du vil få en nøkkelrolle i den videre utviklingen av selskapet.

CFO vil bli en spesielt viktig bidragsyter i arbeidet med å støtte de ulike selskapene i å ta gode beslutninger i komplekse kundeprosjekter. Du må kunne videreutvikle KPI’ene til selskapet, sikre oversiktlige og effektive systemer for rapportering, budsjettering og prognoser, samt formidlingen av dette til et bredt spekter av mottakere.

Vi ser etter kommunikativ, aktiv og operativ CFO. Du tar ansvar og er ikke fremmed for å «gjøre jobben selv». Du har erfaring fra sammenliknbare roller og har gjennom dette god kjennskap til bredden av ansvarsområder som venter. Erfaring fra teknologiorienterte virksomheter (Enterprise Software / SaaS), gjerne vekstpregede, vil være spesielt positivt.

Som nøkkelperson i selskapet og nær sparrings- og samarbeidspartner til CEO og øvrig ledelse er det en fordel om du kjenner deg igjen i organisasjoner som preges av høyt tempo og forventninger om treffsikker beslutningsstøtte. Transaksjonserfaring og solid forståelse av finansielle prinsipper, regnskap (IFRS), budsjettering og prognoser er viktig for oss. Har du erfaring med BI- systemer vektes det ytterligere positivt.

Lokasjon: Bergen/ Oslo/Norden

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search; Frode Bjørnæs tlf. 958 24 529, Cecilie Lorenzen tlf. 454 85 488. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 3. april


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, IT / Tech /