PARETO BANK SØKER CFO

Pareto Bank er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering i tillegg til dagligbanktjenester og innskudd. Banken har en særlig sterk posisjon innenfor finansiering av boligprosjekter. I tillegg tilbyr den en rekke skreddersydde finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter og deres eiere og har en langsiktig tilstedeværelse innen skipsfinansiering. Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og har i dag en markedsverdi på rundt 4,3 milliarder, 65 medarbeidere og en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. Resultat etter skatt for 2023 ble 605 millioner kroner. Banken har i løpet av 17 års drift bygget en solid markedsposisjon tuftet på grundighet, spisskompetanse og personlig oppfølging av kundene. Banken ser fremover lønnsomme vekstmuligheter og har en ambisiøs strategi.


Vår CFO gjennom mange år skifter rolle til direktør for risikostyring, og vi søker nå hans etterfølger. Stillingen har overordnet ansvar for bankens økonomi- og finansfunksjon og inngår i ledergruppen. CFO vil være en viktig bidragsyter til å realisere bankens ambisiøse vekststrategi. Stillingen rapporterer til administrerende direktør. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede bankens team innenfor områdene økonomi, finansiering og forvaltning (treasury).
 • Ansvarlig for utarbeidelse av regnskap, finansielle rapporter, myndighetsrapporter og analyser.
 • Følge opp og utvikle finansierings- og forvaltningsstrategi og styre likviditetsrisiko og markedsrisiko.
 • Ansvarlig for å gjennomføre bankens kapitalstrategi i samarbeid med direktør for risikostyring.
 • Delta i løpende dialog med investorer og marked i samarbeid med administrerende direktør.
 • Ivareta systemeierskap og forvaltning av regnskap- og treasurysystem. 
 • Videreutvikle rammeverk, rutiner og internkontroll innen økonomi- og finansområdet.
 • Lede bankens interne revisjonsutvalg.
 • Lede/delta i prosjekter for videreutvikling av bankens strategi.


Ønskede kvalifikasjoner 

 • Høyere økonomisk utdannelse.
 • Bred erfaring fra bank, finans, revisjon og/eller som finansdirektør i en større norsk virksomhet, gjerne fra børsnotert foretak. 
 • Meget god regnskapsforståelse.
 • Kunnskap om relevant bankregulatorisk rammeverk. 
 • God kjennskap til kapitalmarkedet, kapitalstyring, finansiering og forvaltning. Erfaring med IR-arbeid er ønskelig.
 • Sterk systemforståelse og gjerne erfaring med digitaliseringsprosesser.
 • Erfaring med forretningsutvikling. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.


Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evne til å kommunisere tydelig. 
 • Planlegger og gjennomfører prosesser på en effektiv og strukturert måte. 
 • Analytisk tilnærming og ser løsninger der andre ser utfordringer.
 • Tar initiativ, trives med å arbeide i et høyt tempo, viser handlekraft og har gjennomføringsevne.
 • Systemsterk, bidrar til digitalisering og forenkling av prosesser og oppgaver.
 • Evner å arbeide både strategisk og operativt.Vi kan tilby deg
En meget sentral, spennende og utfordrende rolle i en av Norges mest dynamiske forretningsbanker, hvor du vil få påvirkningskraft og ditt bidrag vil være av stor betydning.
      
Vi holder til i moderne lokaler i Vika hvor det er gode aktivitets- og treningsmuligheter. Vår kultur er utviklende og inkluderende og tuftet på tverrfaglig samarbeid og samhold. Sosiale og faglige aktiviteter arrangeres gjennom hele året. 

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, om å søke via www.financepeople.no og ikke direkte til oppgitte kontaktpersoner. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved André Herlofsen på mobil 934 80 266 /andre.herlofsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt og søknader behandles fortløpende. 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder