Motiveres du av å videreutvikle vårt data- og innsiktsarbeid?

PostNord AS søker ny Head of Data & Insights, som motiveres av å videreutvikle vårt data- og innsiktsarbeid! Vi søker deg som motiveres av problemløsning, og som evner å omgjøre data til verdifull innsikt.

 

PostNord AS søker ny Head of Data & Insights, som motiveres av å videreutvikle vårt data- og innsiktsarbeid!

Vi søker deg som motiveres av problemløsning, og som evner å omgjøre data til verdifull innsikt. PostNord styrker nå sitt arbeid med å samle og videreutvikle data- og innsiktsområdet, for bedre beslutningsgrunnlag for organisasjonen. Vi vet at samarbeid og kommunikasjon er viktig for å lykkes hos oss, du må derfor ha et ønske om å bidra inn mot et veletablert og godt arbeidsmiljø.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • Utvikle og skape oversikt over PostNords ulike datapunkter, med mål om å utarbeide og presentere førsteklasses beslutningsgrunnlag for nøkkelpersoner i vår virksomhet.
 • Ta ansvaret for å etablere metodikk, retningslinjer og prosesser for data og innsiktsområdet.
 • Innhenting, strukturering, analyse og rapportering av datapunkter på tvers av virksomheten.
 • Utvikling og governance av KPI’er, modeller for scorecard og analyse.
 • Koordinere løpende arbeid knyttet til styringsmodell og ABC-modell.
 • Inneha rollen som en tydelig fagleder for området, samt bidra med å øke forståelsen for viktigheten av grundig datagrunnlag i virksomheten.
 • Legge til rette for et godt og tillitsbasert samarbeid mellom relevante avdelinger lokalt, og på tvers av Norden.
 • Være en pådriver for å identifisere forbedringsområder, samt komme med konkrete forslag til bedring.

Videre så er det viktig med et kontinuerlig fokus på lønnsomhetsvurderinger. Det vil kunne forventes deltakelse i prosjekter på tvers av Norden, noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

For at den rette kandidaten både skal trives og lykkes i rollen, så tror vi at du kjennetegnes ved:

 • Høyere utdannelse, eksempelvis innen teknologi, matematikk, statistikk eller lignende.
 • Noen års erfaring fra lignende rolle, gjerne fra konsulentsiden.

Interesse for mulighetsrommet knyttet til digitale løsninger, i særdeleshet kunstig intelligens, er en fordel.

Vi tror at den rette kandidaten kjennetegnes som:

 • Svært analytisk, som evner å tenke på data- og innsiktsområdet som en viktig del av PostNords kommersielle vekst.
 • En som evner å raskt forstå komplekse problemstillinger – samt kommuniserer disse på en tydelig og forståelig måte til beslutningstagere.
 • Ser muligheter for forbedringer, kommer med forslag og evner å iverksette dem til det beste for virksomheten.
 • Evner å ha oversikt i en travel hverdag, og håndtere endringsbehov effektivt.
 • En som våger å utfordre det etablerte, er trygg som person og har god dømmekraft.
 • Engasjert, ydmyk og har et brennende ønske om å utgjøre en forskjell.

I denne stillingen er det viktig å etablere, utvikle og beholde gode relasjoner. Du har gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, samt forståelse for de nordiske språkene.

Om oss:

Vi gjør hverdagen enklere. PostNord er ledende innen pakke- og logistikktjenester til, fra og innen Norden. Vi sørger for posttjenester til privatpersoner og bedrifter i Norge, Sverige og Danmark, uavhengig av hvor de bor og jobber. PostNord forbinder selskaper, myndigheter og privatpersoner – og muliggjør virksomhet, handel og kommunikasjon på tvers av landegrensene.

Gjennom vår ekspertise og sterke distribusjonsnett utvikler vi forutsetningene for morgendagens netthandel, distribusjon, logistikk og kommunikasjon. I 2022 hadde konsernet 26 500 ansatte og en omsetning på 40,2 milliarder SEK. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med konsernkontor i Solna.

I Norge er vi rundt 1500 ansatte med 900 selvstendige sjåfører, med en omsetning på rundt 5 milliarder kroner. Vi skal ha bransjens mest motiverte og kompetente medarbeidere. PostNord AS har hovedkontor ved Alfaset i Oslo, hvor også denne rollen vil ha sitt arbeidssted. Vi tilbyr våre ansatte parkering i oppvarmet parkeringskjeller. Les gjerne mer om oss via www.postnord.no. Vi er stolt av vårt arbeid med mangfold, og nylig ble vi anerkjent som «diversity leader» i Financial Times, les mer om dette her PostNord is recognized as a diversity leader by Financial Times | PostNord.

For denne rekrutteringsprosessen samarbeider vi med rekrutterings- og rådgivningsselskapet Andersson Partners AS. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår rådgiver Henrik Andersson via e-post henrik@anderssonpartners.no. For mer informasjon se deres hjemmesider www.anderssonpartners.no.

Søknadsfrist 3. mars 2024.


Lignende søk: Leder, Transport / Logistikk / Lager, Annet Bransje