Ønsker du å være en nøkkelperson i videreutviklingen av fremtidens økonomifunksjon?

PostNord AS søker ny Business Controller, som ønsker å være en nøkkelperson i videreutviklingen av fremtidens økonomifunksjon! 

Vi ønsker å styrke Controlling-funksjonen til PostNord AS, og søker dermed en forretningsorientert og analytisk kollega, med interesse for videreutvikling av vår økonomifunksjon. Stillingen er en sentral rolle som i tett samarbeid med ledere for forretningsområdene, vil følge opp og sikre oppnåelse av forretningsmessige mål om vekst og lønnsomhet. Stillingen rapporterer til Head of Business Controlling, og inngår i konsernets Controlling-team bestående av tre personer.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • Utarbeide førsteklasses analyser og beslutningsgrunnlag for nøkkelpersoner.
 • Videreutvikle og forvalte bedriftens styringssystem, samt systemer for operasjons- og virksomhetsstyring.
 • Oppfølging av budsjett, prognoser og forbedringsinitiativer.
 • Være en støttende rådgiver og sparringspartner for ledere, samt sikre etterlevelse av gjeldende regelverk.
 • For den rette kandidaten så vil stillingen innebære arbeid både på strategisk og operativt nivå, herunder deltakelse i prosjektarbeid på tvers av Norden. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Arbeidshverdagen innebærer videre et bredt spekter av arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging, videreutvikling og optimalisering av aktiviteter innen business controlling.

For at den rette kandidaten både skal trives og lykkes i rollen, så tror vi at du kjennetegnes ved:

 • Høyere økonomisk utdannelse, eksempelvis som: Økonom, siviløkonom, statsautorisert revisor eller lignende.
 • Solid og praktisk erfaring fra lignende økonomifunksjon.
 • Erfaring med controlling, regnskap eller revisjon fra en større virksomhet, eller fra et konsulenthus, anser vi som en fordel.

Det er ønsket med erfaring fra relevante analyseverktøy som Power BI, samt svært gode ferdigheter i Excel og øvrig Microsoft Office-pakke.

Vi tror at den rette kandidaten kjennetegnes som:

 • Analytisk, med et blikk for det kommersielle.
 • Selvstendig med høy grad av gjennomføringsevne.
 • En som ser muligheter for forbedringer, kommer med konkrete forslag og evner å iverksette dem til det beste for virksomheten.
 • Våger å utfordre det etablerte, er trygg som person og har god dømmekraft.
 • Effektiv, med leveranser preget av god kvalitet og struktur i en travel hverdag.
 • En tydelig person som innbyr til tillit.
 • Engasjert, ydmyk og har et brennende ønske om å utgjøre en forskjell.

I denne stillingen er det viktig å etablere, utvikle og beholde gode relasjoner. Du har gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, samt forståelse for de nordiske språkene.

Om oss:

Vi gjør hverdagen enklere. PostNord er ledende innen pakke- og logistikktjenester til, fra og innen Norden. Vi sørger for posttjenester til privatpersoner og bedrifter i Norge, Sverige og Danmark, uavhengig av hvor de bor og jobber. PostNord forbinder selskaper, myndigheter og privatpersoner – og muliggjør virksomhet, handel og kommunikasjon på tvers av landegrensene.

Gjennom vår ekspertise og sterke distribusjonsnett utvikler vi forutsetningene for morgendagens netthandel, distribusjon, logistikk og kommunikasjon. I 2022 hadde konsernet 26 500 ansatte og en omsetning på 40,2 milliarder SEK. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med konsernkontor i Solna.

I Norge er vi rundt 1500 ansatte med 900 selvstendige sjåfører, med en omsetning på rundt 5 milliarder kroner. Vi skal ha bransjens mest motiverte og kompetente medarbeidere. PostNord AS har hovedkontor ved Alfaset i Oslo, hvor også denne rollen vil ha sitt arbeidssted. Vi tilbyr våre ansatte parkering i oppvarmet parkeringskjeller. Les gjerne mer om oss via www.postnord.no. Vi er stolt av vårt arbeid med mangfold, og nylig ble vi anerkjent som «diversity leader» i Financial Times, les mer om dette her PostNord is recognized as a diversity leader by Financial Times | PostNord.

For denne rekrutteringsprosessen samarbeider vi med rekrutterings- og rådgivningsselskapet Andersson Partners AS. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår rådgiver Henrik Andersson via e-post henrik@anderssonpartners.no. For mer informasjon se deres hjemmesider www.anderssonpartners.no.

Søknadsfrist 25. februar 2024.

 

 

 


Lignende søk: Konsulent, Transport / Logistikk / Lager