Motiveres du av å lede og videreutvikle fremtidens økonomifunksjon?

Som vår nye Head of Business Controlling så vil du være fag- og personalleder for konserncontrolling som utgjør en viktig funksjon i virksomhetens økonomiavdeling. I stillingen ligger det et ansvar for økonomisk oppfølging av samtlige forretningsenheter i Norge, samt rapporteringsansvar til vårt morselskap i Sverige. Vi søker deg med et kommersielt blikk, som motiveres av å lede og videreutvikle fremtidens økonomifunksjon.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • Lede, ta vare på og videreutvikle medarbeiderne i controllingteamet.
 • Utarbeide førsteklasses analyser, rapporter og beslutningsgrunnlag til ledelsen, samt andre relevante nøkkelpersoner.
 • Sikre god oppfølging og støtte av forretningsenhetene.
 • Bekle rollen som rådgiver og sparringspartner for CFO og CEO.
 • Videreutvikle og forvalte bedriftens økonomiske styringssystem (SAP S/4HANA).
 • Inneha rollen som et faglig fyrtårn innenfor business controlling, både overfor medarbeidere og ledelsen.
 • Monitorere og videreutvikle systemer for operasjons- og virksomhetsstyring (Qlik og Microsoft Power BI).
 • Videreutvikle systemer og prosesser knyttet til budsjettering og løpende prognoser.
 • Være en pådriver for å utforske mulighetsrommet knyttet til digitale verktøy, i særdeleshet utviklingen knyttet til kunstig intelligens.

Videre så er det viktig med et kontinuerlig fokus på forbedringsaktiviteter og lønnsomhetsvurderinger. Det vil kunne forventes deltakelse i prosjekter på tvers av Norden, noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

For at den rette kandidaten både skal trives og lykkes i rollen, så tror vi at du kjennetegnes ved:

 • Høyere økonomisk utdannelse på masternivå, eksempelvis som: Siviløkonom, statsautorisert revisor eller lignende.
 • Erfaring fra lignede rolle, i store komplekse virksomheter. Bakgrunn fra et av de større konsulent- og revisjonshusene er et fortrinn.
 • Erfaring fra etablering av strukturer for effektiv økonomi- og virksomhetsstyring.
 • Interesse for IT-systemer, og mulighetsrommet som finnes knyttet til digitale løsninger.

Vi tror den rette kandidaten kjennetegnes som:

 • En handlekraftig, kommersiell og operativ lederperson.
 • Trives i spennet mellom operative økonomioppgaver, og strategiske diskusjoner på vegne av økonomifunksjonen.
 • Analytisk og strukturell, herunder raskt forstår komplekse problemstillinger.
 • En som utfordrer det etablerte med løsningsforslag, er trygg som person og har god dømmekraft.
 • Engasjert, ydmyk og har et brennende ønske om å utgjøre en forskjell.

I denne stillingen er det viktig å etablere, utvikle og beholde gode relasjoner – samt bekle rollen som rådgiver overfor ledelsen. Du har gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, samt forståelse for de nordiske språkene.

Om oss:

Vi gjør hverdagen enklere. PostNord er ledende innen pakke- og logistikktjenester til, fra og innen Norden. Vi sørger for posttjenester til privatpersoner og bedrifter i Norge, Sverige og Danmark, uavhengig av hvor de bor og jobber. PostNord forbinder selskaper, myndigheter og privatpersoner – og muliggjør virksomhet, handel og kommunikasjon på tvers av landegrensene.

Gjennom vår ekspertise og sterke distribusjonsnett utvikler vi forutsetningene for morgendagens netthandel, distribusjon, logistikk og kommunikasjon. I 2022 hadde konsernet 26 500 ansatte og en omsetning på 40,2 milliarder SEK. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med konsernkontor i Solna.

I Norge er vi rundt 1500 ansatte med 900 selvstendige sjåfører, med en omsetning på rundt 5 milliarder kroner. Vi skal ha bransjens mest motiverte og kompetente medarbeidere. PostNord AS har hovedkontor ved Alfaset i Oslo, hvor også denne rollen vil ha sitt arbeidssted. Vi tilbyr våre ansatte parkering i oppvarmet parkeringskjeller. Les gjerne mer om oss på www.postnord.no. Vi er stolt av vårt arbeid med mangfold, og nylig ble vi anerkjent som «diversity leader» i Financial Times, les mer om dette via lenken: PostNord is recognized as a diversity leader by Financial Times | PostNord.

For denne rekrutteringsprosessen samarbeider vi med rekrutterings- og rådgivningsselskapet Andersson Partners AS. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår rådgiver Henrik Andersson via e-post henrik@anderssonpartners.no. For mer informasjon se deres hjemmesider www.anderssonpartners.no.

Søknadsfrist 18. februar 2024.

 

 


Lignende søk: Leder, Transport / Logistikk / Lager