Har du erfaring fra allokeringsforvaltning?

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Handelsbanken er Norges fjerde største bank med kunder både i privat- og bedriftsmarkedet, og på konsernnivå en av Nordens største og ledende banker. Samtidig er banken en utfordrer i Norge med en offensiv vekststrategi for de kommende årene. Banken er kjent for å ha svært fornøyde kunder, at den er solid og skikkelig, og at den har en sterk og stolt intern kultur basert på stor frihet og stort ansvar for medarbeiderne. Banken har 800 medarbeidere i Norge, hvor rundt 350 jobber på hovedkontoret. Banken har 41 bankkontorer rundt om i landet, som sammen med en offensiv digital satsning skal levere kundene Norges beste bankopplevelse. Handelsbanken har en ambisiøs bærekraftstrategi med mål om klimanøytralitet i 2040, ti år før målene i Parisavtalen. Banken har tatt tydelige valg for å bidra til bærekraftig omstilling, og har mål om å være anerkjent som den mest bærekraftige banken. Handelsbanken i Norge er en del av Handelsbanken-konsernet med hovedkontor i Stockholm.


Handelsbanken skal vokse vesentlig i Norge og vi har høye ambisjoner innen området for sparing og pensjon. Til våre kjernekunder skal vi søke å levere markedets beste tilbud innen finansiering, kapitalforvaltning og rådgivning.

Som del av vekstambisjonene for Wealth and Asset Management, ønsker vi å utvide vårt tilbud innen kapitalforvaltning og styrke forvaltningen av eksisterende diskresjonære porteføljer.

Avdelingen Diskresjonær forvaltning har i dag en forvaltningskapital omkring 20 mrd kroner, og har mål om betydelig vekst. Vi bygger porteføljer av fond og ETF’er, til bankens beste kunder. For å bidra i dette arbeidet, søker vi nå en Porteføljeforvalter Allokering som vil være med på å konstruere og forvalte nye porteføljer, og bidra i forvaltningen av eksisterende porteføljer. Vi jobber med flere aktivaklasser og fokuserer vårt analysearbeid og forvaltning på konjunkturen, bransjer, faktorer og temaer. Erfaring med analyse innen disse områdene vil bli høyt verdsatt. Det vil kreve sterke analytiske evner, kreativitet, evne til å arbeide selvstendig og et forretningsorientert fokus.


Arbeidsoppgaver:

  • porteføljekonstruksjon, fondsanalyse og forvaltning
  • overvåkning av finansmarkeder
  • generere ideer til nye, kommersielt attraktive, porteføljer
  • presentasjon av porteføljer og porteføljeutvikling i kundemøter og på seminarer
  • andre ad-hoc oppgaver, samt kontinuerlig forbedringsarbeid i forvaltningsvirksomheten


Ønskede kvalifikasjoner:

  • høyere utdanning, minimum master innen økonomi/finans eller tilsvarende
  • minimum 3 års erfaring med kapitalforvaltning og finansmarkeder
  • praktisk erfaring fra aktivaallokering og porteføljekonstruksjon er en fordel
  • erfaring med analysearbeid og kommunikasjon knyttet til finansmarkeder
  • nødvendige sertifiseringer (VPFF) innen 6 mnd fra tiltredelse


Personlige egenskaper:
Den riktige personen for rollen er fremoverlent, initiativrik og har gode analytiske egenskaper. Du har et engasjement for finansmarkeder og forvaltning, samtidig som du er forretningsorientert. Du brenner for faget, er lærevillig og deler velvillig kompetanse og erfaringer med medarbeidere og andre i fagmiljøet.

Vi tilbyr:
Som Porteføljeforvalter vil du ha store muligheter til å utvikle og fordype dine kunnskaper innen Wealth & Asset management. Du vil inngå i en utviklings- og forretningsorientert organisasjon der suksess oppnås gjennom godt samarbeid. Vi tilbyr en utviklende og kreativ rolle på en arbeidsplass der ideer og erfaringer er velkomne for å bidra til et enda bedre arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og kompetansedeling. Du vil kunne få stor innflytelse i et team som skal skape kundevekst gjennom solid porteføljeforvaltningshåndverk, og arbeidssted vil være Handelsbankens hovedkontor på Tjuvholmen i Oslo.

Handelsbanken Norge ønsker å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass med like muligheter for alle, uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Vi oppfordrer derfor alle til å søke. Søknader vil bli behandlet fortløpende og konfidensielt.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til kontaktpersoner. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Andreas Kleiven på mobil
948 87 566/andreas.kleiven@financepeople.no.  Alle henvendelser behandles konfidensielt og søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans