Økonomi- og regnskapssjef søkes til veldrevet konsern med virksomhet innen flyfrakt og reiseliv

Aircontact Group AS er et norskeid selskap som ble grunnlagt i 1962, med utgangspunkt i flymegling, flyfrakt og flyfinansiering. Deretter utviklet selskapet nye virksomheter innenfor reiseliv, teknologi, eiendom, logistikk og vedlikehold innenfor luftfartssektoren. Selskapets datterselskap, Aircontact AS, er Norges eldste og største flymegler og tilbyr et bredt utvalg av globale lufttransportløsninger, mens de reiserelaterte aktivitetene er samlet datterselskapet Berg-Hansen Reisebureau AS – et av Norges ledende reiseleverandører. Aircontact Group er videre engasjert av flere bransjeledende selskaper, som Lockheed Martin Corporation, Sikorsky Aircraft, Collins Aerospace og andre amerikanske eller europeiske selskaper.

Aircontact Group er en aktiv eier og partner og yter strategisk og finansiell bistand til sine heleide og deleide selskaper gjennom eierskap, styrerepresentasjon og rådgivning i tillegg til å tilby flere støttefunksjoner.

Morselskapet Aircontact Group har 8 ansatte og er sentralt plassert i Oslo på Karenslyst Allé 49 og har avdelingskontorer i Stavanger og Stockholm.

Samlet har gruppens selskaper kontorer på 37 lokasjoner i Norden og Storbritannia med totalt 504 ansatte og en årlig omsetning på ca. 6 milliarder kroner.


Aircontact Group søker etter en selvstendig og operativ økonomi- og regnskapssjef. Dette er en bred og sentral rolle hvor du vil jobbe med alt fra den økonomiske oppfølgingen og rapportering til Styret til å ha ansvar for regnskapsteamet og regnskapsrapporteringen av samtlige av konsernets enheter. I tillegg vil du være en pådriver for utviklings- og forbedringsarbeid innenfor regnskap, internkontroll og rapportering. Rollen vil rapportere til daglig leder.  

Arbeidsoppgaver

 • månedlig regnskapsrapportering inkludert nøkkeltall, lønnsomhetsanalyser og likviditetsprognose 
 • ansvarlig for budsjetter, prognoser og likviditetsstyring
 • personalansvar for to regnskapsmedarbeidere og oppfølging av økonomifunksjonen i utlandet
 • sikre god kvalitet i den finansielle rapporteringen
 • kvartalsvis konsolidering for rapporteringsformål
 • ansvar for bank, forsikringer og pensjon, herunder oppfølging, forhandling, inn- og utmeldinger og tilganger
 • eierskap til balansen i Aircontact Group AS
 • utviklings- og forbedringsarbeid innenfor økonomiområdet
 • hovedkontakt mot revisor
 • håndtering av konsernbidrag
 • håndtering av regnskapet til holding-selskapene og meglerselskapet  AS Aircontact
 • vurdering av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, inkludert skatteoppgjør
 • lønnskjøring for tre selskaper i konsernet
 • ad-hoc oppgaver og prosjekter


Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning 
 • minimum 10 års erfaring fra revisjon og/eller tilsvarende rolle/controlling
 • solid regnskaps- og økonomikompetanse
 • god systemforståelse og erfaren bruker av Excel 
 • flytende muntlig og skriftlig i norsk og engelsk


Personlige egenskaper
Miljøet er preget av å være en mindre gruppe med dynamiske og ambisiøse ansatte som i fellesskap ønsker å utvikle selskapet videre. Beslutningsveiene er korte. Du vil jobbe tett med kollegaer på regnskap i Norge og øvrige land i konsernet, samt jobbe tett med andre kollegaer som blant annet flymeglerne og andre både interne og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg til å ha gode samarbeidsevner må du evne å jobbe selvstendig og fokusert med egne arbeidsoppgaver. Rollen vil være preget av mye ansvar, så du må være en person som trives med det, og evner å levere arbeidet raskt og effektivt med god kvalitet. Videre beskriver du deg selv som robust og trygg og en person med stayer-evne. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen, så ber vi deg om å søke på stillingen!

Vi tilbyr
Til den rette kandidaten kan Aircontact Group tilby en bred og variert stilling i et veldrevet konsern. Konsernet har et meget godt arbeidsmiljø med motiverte, engasjerte og kompetente kollegaer med svært lav turnover. Det tilbys konkurransedyktige betingelser med en fleksibel hverdag, og konsernet holder til i moderne lokaler sentralt på Skøyen.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, om å søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen, Partner i FinancePeople, på anne.hilde.nilsen@financepeople.no eller på 975 89 490.

Alle henvendelser behandles konfidensielt og søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Leder, Annet Bransje