Vil du være med å skape noe? Analytisk rolle tett på drift og ledelsen i et PE-eid selskap i vekst

Firesafe har brannsikret Norge i over 40 år og vi er stolte av å arbeide for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Våre verdier – profesjonell, kompetent og engasjert – er vår rettesnor i alt vi gjør. Firesafe er i dag en ledende nordisk aktør innen brannsikring av nybygg og eksisterende bygg. Vi har 1000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og i 2022 omsatte vi for cirka 1,3 milliarder NOK. Firesafe leverer et bredt spekter av tjenester: Brannteknisk rådgivning, bygningsmessig brannsikring, kurs og øvelser, brannsikring av tunneler, brannsikring offshore, brannalarmtjenester, kontroll og service av branntekniske installasjoner og utstyr, samt salg av spesialprodukter innen brann.


Firesafe søker en analytisk og systemsterk Sr. Business Controller, som vil få en viktig rolle i utviklingen av selskapets økonomifunksjon. Firesafe er i vekst og har ambisiøse planer om å ta større deler av markedet gjennom både organisk vekst og strategiske oppkjøp, og du vil bidra i disse prosessene og særlig ved integrering av oppkjøpte selskaper.  

Firesafe Norge inngår i et nordisk konsern som har tatt de første stegene i etablering av ny struktur og satt strategien for de kommende årene. Selskapet er med sine 650 ansatte og 850 MNOK i omsetning markedsledende i Norge innen sin bransje. Firesafe eies av ansatte, tidligere eiere av oppkjøpte selskaper og majoritetseier er FSN Capital, som har gjennomført tilsvarende "buy&build" med gode resultater.

Denne nyopprettede stillingen vil sitte tett på CFO og toppledelsen i Firesafe Norge, og støtte både dem og avdelingsledere i hele organisasjonen med analyser og bidrag inn i våre forbedringsprosjekter. Du vil være sterkt delaktig i endringsprosesser, prosjekter for bedring av drift, kvalitetskontroll, lønnsomhet og implementering av styringssystemer. I tillegg vil du sammen med ledelsen og ressurspersoner innen forretningsområdene være sentral i utarbeidelse av analyser og sikring av faktabaserte beslutningsunderlag. Stillingen rapporterer til CFO Norge og økonomifunksjonen blir en viktig bidragsyter til fremtidig lønnsom vekst. Sammen med øvrige ledere vil du bidra til videre utvikling av selskapet, organisasjonen og konsernet.

Vi ser etter en analytisk, kommersiell, driftsrettet og forretningsorientert person med 3-5 års relevant erfaring. Du er sterk systemteknisk (ERP, Excel, Power BI) og har solid regnskapsforståelse. Du er en god relasjonsbygger og kan kommunisere på alle nivåer i organisasjonen. Du har høy arbeidskapasitet, engasjement og driv. Du må evne å komme med forslag til forbedringstiltak og bidra til implementering av disse sammen med øvrig ledelse i virksomheten. Det vil være fokus på utnyttelse av mulighetene i eksisterende systemstruktur (Dynamics 365) med integrert analyseverktøy (Power-BI) for å få opp rollebasert styringsinformasjon til beslutningstagere på ulike nivåer i organisasjonen.


Sentrale ansvarsområder

 • Utarbeide analyser som gir ledelsen innsikt i drift og virksomheten
 • Utvikling og vedlikehold av styringssystem og analyseverktøy, sikre rollebasert styringsinformasjon
 • Bidra ved månedlig og årlig rapportering, herunder etablering og utvikling KPI'er og måltall
 • Identifisere muligheter for forbedringer, foreslå praktiske tiltak og bidra ved implementering av disse
 • Oppfølging av og støtte til avdelingsledere og prosjektledere
 • Bidra i budsjett, prognose og strategiprosess i selskapet
 • Bidra med ledelsesrapportering til ledelse, styre og eiere
 • Støtte ledelsen med analyser i forhandlinger ved oppkjøp og andre forhandlinger
 • Bidra ved integrering av oppkjøpte selskaper
 • Øvrige ad hoc oppgaver knyttet til økonomifunksjonen


Kvalifikasjoner

 • 3-5 års høyere økonomisk utdannelse
 • Min. 3-5 års erfaring innen analyse og controlling
 • Stor interesse for bruk av digitale løsninger i økonomistyring
 • Meget gode Excel-kunnskaper og systemkompetanse
 • Fordel med erfaring fra prosjektbaserte virksomheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaren bruker av BI-verktøy, fordel med Power BI


Personlige egenskaper

 • Analytisk og kommersiell med god forretningsforståelse
 • Initiativrik, engasjert og nysgjerrig
 • Evne til å se og gjennomføre forbedringstiltak
 • Sosial og gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner - lagspiller


Vi tilbyr

 • En synlig og utfordrende rolle med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Høyt tempo med flere ulike forretningsmodeller i samme selskap
 • En organisasjon med fokus på forbedring og utvikling, med moderne IT arkitektur som f.eks. Microsoft Dynamics 365 med fullintegrert rapporteringsløsning i Power BI
 • Et solid og samfunnsnyttig selskap med mye stolthet, kompetanse og arbeidsglede
 • Parkeringsmuligheter, treningsrom, kantine og firmaleilighet på fjellet


Lignende søk: Konsulent, Bygg / Anlegg / Håndverk