CFO til ledende SaaS selskap i vekst

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Simployer is a “people first” company. We offer a unique combination of high-value and people-centric products, services and expertise. Our simplifying solutions are the preferred choice of more than 15,000 customers and 1,2 million users in Northern Europe. For almost four decades, we have helped our customers unleash the full potential in people, the core asset of any company. Managers who want to lead better – by inspiring, engaging and developing their employees – choose our solutions. We are on an exciting journey where we will continue to grow our company into new markets in Northern Europe. In Simployer we have a culture where it is possible to grow, and to have a direct impact on the business through empowerment and flat structure. You will work with colleagues who are passionate about their work and we can promise you that we have a lot of fun at work. To succeed in the market, reach our growth goals and continue to fulfil our vision, we need top talent who shares our conviction that people make businesses grow. Are you our next Simployee?


Simployer søker etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og faglig dyktig CFO til vår ledergruppe. Det er en spennende tid å bli en del av selskapet gitt våre transformative planer og fremtidige vekstpotensial. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi, både organisk og gjennom oppkjøp, og CFO vil ha en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen av selskapet. Du vil samarbeide tett med administrerende direktør og være en viktig samarbeidspartner og støtte for ham. Du vil bli eksponert for alle deler av virksomheten, styret og hovedeier, Ferd.

Som CFO vil du ha ansvar for ledelse av økonomi og finansfunksjonen samt lede arbeidet med å videreutvikle gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Ressursen vi søker etter har en genuin interesse for å etablere struktur og systemer for å støtte utviklingen, inkludert digitalisering av rutiner og prosesser.

Stillingen rapporterer til CEO og er sentral i ledergruppen. Arbeidssted vil være i Oslo eller på hovedkontoret i Sarpsborg, men det forventes at man tilbringer ca. to dager i uken på kontoret i Sarpsborg. 

Hovedansvar og oppgaver

 • opprettholde selskapets solide finansielle situasjon gjennom god styring av likviditeten, herunder arbeidskapitalen i selskapet
 • sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret og eier
 • utvikle og gjennomføre forretningsplaner, inkludert prognoser, budsjetter og KPI-er
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 • jobbe tett med virksomheten for å drive endringer 
 • forbedre lønnsomheten gjennom kostnadsoptimalisering, inntektsvekst og gode økonomiske beslutninger
 • identifisere, evaluere og sikre god "onboarding" og integrering i forbindelse med M&A aktiviteter
 • lede, motivere og videreutvikle medarbeidere i tråd med Simployers verdier, inkludert personal- og fagansvar for konsernets økonomiavdeling
 • ad hoc-prosjekter


Ønskede kvalifikasjoner: 

 • høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
 • minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling
 • erfaring fra SaaS/Software-virksomhet er en stor fordel
 • demonstrert erfaring i å lede tverrfunksjonelle team
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • fordel med erfaring fra transaksjoner 
 • interesse for IT, erfaring fra optimalisering av ERP-system er en fordel


Personlige egenskaper: 

Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater. For å lykkes i stillingen må du være løsningsorientert av natur, like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. Selskapets hovedeier er meget profesjonell, og følgelig forventes det at den rette kandidaten har fokus på gode og relevante analyser samt høy kvalitet i leveransene. 
Det vektlegges at du har gode kommunikative egenskaper og at du samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Videre er du tillitsfull og skaper gode relasjoner til kollegaer, eiere og andre samarbeidspartnere. 

Vi tilbyr

I Simployer er våre ansatte den mest verdifulle ressursen. Vi har en inkluderende kultur bygget på gjensidig tillit og respekt, autonomi, en felles følelse av retning og stoltheten av å være en Simployee. Vi tror at en følelse av tilhørighet er avgjørende for våre ansatte, og vi er opptatt av at våre ansatte skal trives og ha en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. 
Når du begynner i Simployer, får du muligheten til å jobbe sammen med ambisiøse og dyktige kolleger som inspirerer hverandre og trives i hverandres selskap. Vi gir rom for både faglig og personlig vekst, og vi verdsetter og anerkjenner våre ansattes bidrag. Hvert individ er unikt, men likeverdig hos Simployer.
"Som Simployees deler vi en lidenskap for mennesker - både våre kunder og hverandre."Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226/henriette.aaberg@financepeople.no eller André Herlofsen på mob 934 80 266/andre@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknader behandles fortløpende. 


Lignende søk: Leder, Annet Bransje