Forretningsorientert og utadvendt rolle tett på drift og ledelsen i et PE-eid selskap i sterk vekst

 

Håndverksgruppen AS er et konsern bestående av lokale håndverksbedrifter i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Vår ambisjon er å bli Nord-Europas ledende overflate-entreprenør. Vi skal levere mur-, mal-, flis- og gulvtjenester langt over kunders forventning. Vi skal være ledende innen bærekraft og er opptatt av å utvikle kompetanse og talenter. Vi er stolte av våre lokale merkevarer og relasjoner, men leverer også nasjonale rammeavtaler.

Ved å dele beste praksis og vår holdning om at vi vil hverandre vel styrker vi hverandre, og sammen er vi stolte håndverkere som viser vei og skal endre en bransje.


Trives du best som Sr. Business Controller når du jobber synlig, utadvendt og driftsrettet hvor du har store muligheter til å forme hele selskapet? Du vil bli en sentral del av Håndverksgruppen sitt økonomiteam og spille en nøkkelrolle i økonomistyring og beslutningsprosesser. Du vil jobbe tett med ledelsen og bli del av et team med mye kompetanse og erfaring. Du vil også jobbe tett med og være en sparringpartner for regionsledere, samt andre ledere ute i driftsorganisasjonen. Rett kandidat evner å fremstille økonomifaglige problemstillinger på en enkel og pedagogisk måte. Håndverksgruppen Norge og konsernet er i sterk vekst og målet er å bli en ledende aktør i Nord-Europa. Veksten vil foregå organisk og gjennom oppkjøp. Majoritetseier er FSN Capital som har gjennomført tilsvarende "buy&build" med gode resultater. I tillegg eies konsernet av tidligere eiere av oppkjøpte selskaper samt ansatte.

Som Sr. Business Controller får du ansvar for økonomisk oppfølging av 2-3 regioner. Gjennom analyse, kontroll og oppfølging vil du sammen med ledelsen og kolleger ute i selskapene, være sentral i å sikre at man har et korrekt bilde av regionenes økonomiske status. I tillegg vil du være sterkt delaktig i endringsprosesser, prosjekter for bedring av drift, kvalitetskontroll, lønnsomhet og implementering av styringssystemer. Stillingen rapporterer til CFO Norge og økonomifunksjonen blir en viktig bidragsyter til fremtidig lønnsom vekst. Sammen med øvrige ledere vil du bidra til videre utvikling av selskapet, organisasjonen og konsernet.

Vi ser etter en person med solid erfaring innen økonomisk analyse, rapportering og strategisk rådgivning. Du er sterk systemteknisk (Excel, Power BI) og er en god relasjonsbygger som kan kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen. Du må evne å selv komme med forslag til forbedringstiltak og bidra med implementering av disse sammen med øvrig ledelse i virksomheten. Det vil være fokus på sikring av lønnsomhet og risikostyring av en portefølje av prosjekter, samt sikring av måloppnåelse. Stillingen er lokalisert ved Helsfyr i Oslo. 

Sentrale ansvarsområder

 • Være en økonomisk og strategisk rådgiver for ledelsen, regionsledere og øvrige ledere i driftsorganisasjonen
 • Utføre grundige økonomiske analyser av virksomheten, herunder inntekter, kostnader og sikring av marginer
 • Sikre korrekt økonomisk status i prosjektene og porteføljestyring av prosjektene
 • Bidra ved månedlig og kvartalsvis rapportering, herunder avviksanalyser og utarbeide nøkkeltallsrapporter
 • Utarbeidelse av budsjett og prognoser, støtte og fasilitere prosessen ute i selskapene og i driftsorganisasjon
 • Bidra til videreutvikling av KPIene for selskapene og på konsernnivå
 • Bidra til økt lønnsomhet, identifisere forbedringsmuligheter og følge opp med tiltak
 • Risikostyring, herunder identifisere og vurdere økonomiske risikoer og bidra med tiltak for å håndtere dem
 • Bistå ved større anbud, delta ved oppkjøp og integrering av oppkjøpte selskaper
 • Ad-hoc-analyser og utredninger - utarbeide analyser og forberede rapporter etter behov for å støtte strategiske beslutninger


Kvalifikasjoner

 • 3-5 års høyere økonomisk utdannelse
 • Min. 5-10 års erfaring som controller eller tilsvarende rolle
 • Generelt sterk systemkompetanse og forståelse
 • Fordel med erfaring fra prosjektbasert bransje eller produksjonsbedrifter
 • Fordel med erfaring fra mellomstore/store selskaper
 • Solid erfaring med Excel og BI-verktøy, fordel med Power BI
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske evner og god forretningsforståelse
 • Stor arbeidskapasitet, engasjement og driv
 • Evne til å tenke strategisk og gi råd som støtter organisasjonens vekst og lønnsomhet
 • Fleksibel, løsningsorientert og gode samarbeidsevner - lagspiller
 • Meget gode kommunikasjon og formidlingsevner på ulike nivåer i organisasjonen


Vi tilbyr
Om du ønsker å ta del i en av de mest spennende vekstselskapene i Nord-Europa er dette en unik mulighet for deg. Du vil bli en del av et ambisiøst og høykompetent miljø, som ønsker å bygge et robust selskap med stolte, joviale og jordnære medarbeidere som vil hverandre vel. Håndverksgruppen består kun av kvalitetsselskap som ønsker økt grad av profesjonalisering, samtidig som vi har stor gjennomføringskraft. Modellen er desentralisert, med lokal beslutningstaking, og selskapet er Private Equity eid. Vi har lyse, flotte lokaler med takterrasse, treningssenter på bygget, parkeringsmuligheter og gode betingelser.

 


Lignende søk: Konsulent, Bygg / Anlegg / Håndverk