Trives du med å påvirke og ønsker å utgjøre en forskjell? Vi søker en Senior Financial Controller!

Vingmed leverer avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell til norske sykehus. Sammen med våre søsterselskap i Sverige, Danmark og Finland er Vingmed-gruppen en av Nordens største distributører innen kardiologi, radiologi, gastroenterologi, intensiv, anestesi, monitorering, kirurgi, dialyse og legemiddelhåndtering.
Vingmed AS har i over 50 år forsynt norsk helsevesen med produkter av høy kvalitet og innovative løsninger. Vi følger utviklingen på verdensmarkedet og representerer produsenter som har, eller har mulighet til å få, en ledende posisjon innen sine respektive områder. Vi samarbeider med selskap som satser på forskning og utvikling, og som baserer seg på strenge kvalitetskrav i sin produksjon.

Vårt mål er å være den ledende leverandør av produkter, tjenester og innovasjoner som bidrar til et bedre, tryggere og mer effektivt helsevesen. Respekt, tillitt, kompetanse, lojalitet, leveringsdyktighet og langsiktighet er verdigrunnlaget til Vingmed.

Vi er nå over 70 medarbeidere med forskjellige arbeidsoppgaver, sammen løser vi utfordringer som oppstår i hverdagen. Våre kunder betjenes av produktspesialister og ingeniører med lang erfaring innen medisinteknisk utstyr. På vårt hovedkontor i Asker har vi et eget lager hvor vi holder nødvendige reservedeler og forbruksartikler.

Vingmed skal være den ledende leverandør av produkter, tjenester og innovasjoner som bidrar til et bedre, tryggere og mer effektivt helsevesen.


Vingmed AS leverer avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell til norske sykehus. Sammen med våre søsterselskap i Sverige, Danmark og Finland er Vingmed-gruppen en av Nordens største distributører innen kardiologi, radiologi, gastroenterologi, intensiv, anestesi, monitorering, kirurgi, dialyse og legemiddelhåndtering. Vi omsetter for NOK 1mrd, hvorav halvparten av dette hører til den norske virksomheten.

Vi søker etter en Senior Financial Controller til en nyopprettet rolle som vil få ansvar for oppfølging av den norske virksomheten og vil fungere som en høyre hånd for selskapets CFO/Økonomisjef. Dette er en bred rolle hvor du vil få hovedansvaret for rapportering til konsern og være en pådriver for endring i organisasjonen. Vingmed har de siste årene vært igjennom en digitaliseringsreise og vi ønsker en Financial Controller som vil være med på å drive dette videre fremover. Rollen rapporterer til CFO/Økonomisjef og du vil samarbeide tett med den norske ledelsen og også mot konsern. Vi holder til i moderne lokaler i Asker.

Arbeidsoppgaver:

 • bidra i videreutvikling av selskapets rapporteringsstruktur og sikre finansiell rapportering av høy kvalitet
 • bistå i måneds -og årsavslutning, herunder avstemming av relevante balansekonti
 • identifisere og iverksette prosessendringer og digitalisering av regnskapsområdet
 • være en faglig støtte for CFO og øvrig regnskapsteam, og sikre overholdelse av relevante lover og regelverk knyttet til regnskap, skatt og avgift
 • ansvar for budsjettprosessen for Vingmed AS
 • bidra i utvikling av selskapets internkontroll med utvikling, implementering og oppfølging av kontroller
 • være med på å utvikle bærekraftsrapportering for selskapet
 • delta i diverse interne prosjekter


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, Bachelor eller Master innen økonomi, revisjon, regnskap el
 • minimum 4 års relevant arbeidserfaring fra regnskap, revisjon eller controlling. En kombinasjon av teoretisk og operativ erfaring vil være en fordel
 • kompetanse og interesse for regnskap, skatt og avgift
 • svært gode ferdigheter i Excel og god kjennskap til Microsoft Office
 • interesse for  IT-systemer og generell god systemkompetanse. Vi bruker NAV 2018 i dag, men er i prosess med å bytte til Business Central
 • erfaring med Power BI vil være en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
Som person er du en god lagspiller som evner å drive prosesser fremover og du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av organisasjonen. Struktur er viktig for deg og du jobber alltid for å levere best mulig kvalitet i arbeidet ditt. Du er proaktiv og trives med bredde i dine arbeidsoppgaver. Vi tror den rette personen er endringsvillig, men tålmodig nok til å sikre å få med seg resten av laget.  

Vi tilbyr:

 • mulighet til å påvirke og utgjøre en forskjell
 • fleksibel arbeidshverdag
 • parkering for alle ansatte
 • gode forsikringsordringer og konkurransedyktige betingelser
 • flat struktur og hyggelig tone på kontoret


Dersom dette virker interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, om å søke via www.financepeople.no og ikke direkte på e-post til oppgitt kontaktperson.
Ved spørsmål kan du likevel kontakte FinancePeople ved Emilie Grønsund, Senior Rådgiver i FinancePeople, på mob 920 52 534 eller emilie.gronsund@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknader behandles fortløpende.

 


Lignende søk: Konsulent, Helse / Sosial