Holmen Fondsforvaltning

Holmen Fondsforvaltning AS er et uavhengig investeringsselskap som forvalter Holmen Spesialfond. Selskapet ble grunnlagt i 2011 av Oskar Bakkevig og er underlagt regulering av Finanstilsynet. Holmens visjon er 'Investering for neste generasjon’ basert på en langsiktig strategi om å investere i underprisede aksjer uavhengig av sektor primært i Norge og Norden. Kjernevirksomhet i forvaltningen er å ha de beste prosessene for å oppnå en god risikojustert langsiktig avkastning. I Holmen utarbeider vi derfor uavhengige og grundige analyser av porteføljeselskapene som distribueres til andelseierne. Dette arbeidet har så langt medført solid netto avkastning til andelseierne siden oppstart i 2011(19 % pro anno siste 10 år). Se www.holmenfond.no.


Holmen Fondsforvaltning er i vekst og søker etter en Investeringsanalytiker som kan bidra til økt analysekapasitet og kvalitet. Holmen investerer i børsnoterte selskaper og eier normalt 14 - 18 enkeltaksjer. Fondskapitalen er for øyeblikket ca. 1,5 Mrd NOK og selskapet har solide og langsiktige eiere. Dersom du har interesse for aksjer og investeringer, er dette en spennende stilling for deg.

Du vil jobbe tett sammen med forvalter og senior investeringsanalytiker. Ettersom det er en liten organisasjon, så vil det være viktig at du både jobber selvstendig og trives med dette, men også i team sammen med forvalter og investeringsanalytiker.


Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Selskapsverdsettelse og utarbeidelse av innsiktsfulle analyser
 • Fremleggelse av investeringsidéer
 • Utarbeidelse av selskapspresentasjoner
 • Ulike aktiviteter knyttet til fondsforvaltningsvirksomheten
 • Deltagelse i selskapsmøter og styremøter Holmen Fondsforvaltning


Kvalifikasjoner

 • Interesse for tall og analyse
 • 1 – 6 års erfaring fra finans eller analysemiljø
 • Høyere utdannelse med sterke akademiske resultater
 • God kjennskap til finansmarkedene generelt og aksjer spesielt
 • Gode datakunnskaper, herunder bruk av Excel
 • Evne til å strukturere, tolke og formidle kompleks informasjon

Du er strukturert og nøyaktig, samt evner å arbeide både selvstendig og i team. I tillegg har du meget høy integritet.

Vi kan tilby

 • Faglig spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeid i et forvaltningsmiljø med sterke historiske resultater
 • Kontinuerlig læring og kompetanseheving gjennom analysearbeidet
 • Påvirkning på forvaltningen og reisen videre i Holmen Fondsforvaltning
 • Fleksibilitet i hverdagen
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Attraktive lokaler på Tjuvholmen i Oslo sentrum

Stillingen vil rapportere til forvalter.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Andreas Kleiven på 948 87 566/andreas.kleiven@financepeople.no eller André Herlofsen på 934 80 266/andre@financepeople.no.


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester