Klar for å ta steget opp til en CFO rolle?

OPUS er et ledende rekrutterings- og konsulentselskap på økonomistillinger for spesialister og ledere. Vi tilbyr våre kunder tjenester innen; management for hire, rekruttering og utleie på alle nivåer innen økonomi, regnskap, finans og ledelse. Våre rådgivere er siviløkonomer med erfaring fra økonomi og rekruttering. Dette gjør at vi bedre kan finne de rette økonomene til våre kunder. OPUS bidrar til karrieremuligheter for våre kandidater og økt verdiskapning for våre kunder. www.opusfinance.no


På vegne av kunde søker vi en operativ og forretningsorientert CFO som skal være med på oppbygging og utvikling av et norsk selskap som inngår i et nordisk konsern. Det norske selskapet som rollen er tiltenkt, har ca. 700 ansatte, omsetter for ca. 850 mill., og utgjør en stor del av selve konsernet. Selskapsledelsen og konsernledelsen sitter samlokalisert ved hovedkontoret beliggende i Oslo-Nord. Du vil være øverste leder på økonomi og regnskap i det norske selskapet og inngår i ledergruppen. Du får en sentral rolle i å videreutvikle økonomifunksjonen på tvers av landene, samt bidra med lønnsomhetsforbedring og videre vekst. Det norske selskapet er markedsledende i Norge innen sin bransje og skal vokse videre. Konsernet omsetter for 1,3 mrd. med målsetting om å doble omsetning frem mot 2026, og på sikt bli markedsledende i Norden. Konsernet vil vokse organisk og via strategiske oppkjøp. Majoritetseier er en anerkjent PE-aktør som har gjennomført flere tilsvarende "buy&build" med gode resultater. I tillegg eies konsernet av tidligere eiere av oppkjøpte selskaper samt ansatte.

Som CFO har du det overordnede økonomiansvaret i det norske selskapet og har personalansvar for fem medarbeidere innen controlling, regnskap og lønn. Du vil rapportere i matrise til daglig leder for det norske selskapet og til Group CFO. Sammen med ledelsen og ressurspersoner ute i drift, blir du sentral i endringsprosesser og prosjekter for bedring av økonomistyring av prosjekter, rapportering, drift, kvalitetskontroll og lønnsomhet. Du vil også være en sentral bidragsyter ved oppkjøp og D.D. samt sikre god integrering av oppkjøpte selskaper. Dette er en operativ rolle og en av de første utfordringene blir å utnytte muligheten i eksisterende systemstruktur (Dynamics 365) med tilhørende analyseverktøy (Power-BI) for å få opp god styringsinformasjon til prosjektledere, avdelingsledere, ledelsen, styret og eiere. Sammen med selskapsledelsen og konsernledelsen vil du også bidra i de strategiske beslutningene, sikre gjennomføring av vedtatt strategi til videre utvikling av konsernet.

Vi ser etter en forretningsorientert, driftsrettet og analytisk person som ønsker å ta steget opp til en CFO rolle. Du har 5-10 års erfaring og kommer gjerne fra tyngre roller innen controlling/økonomiledelse og har god regnskapsforståelse. Du er en god relasjonsbygger og kan kommunisere godt på alle nivåer i organisasjonen. Du må evne å se det totale bildet, selv komme med forslag til forbedringstiltak og bidra med implementering av disse i virksomheten.

Høres dette interessant ut? Last opp en oppdatert CV eller ta kontakt for en uforpliktende prat. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar

 • Overordnet økonomiansvar og medlem av ledergruppen
 • Ansvar for rapportering, årsoppgjør, budsjett og prognoseprosess
 • Ansvar for og aktivt bidra til utvikling av hensiktsmessig styringsinformasjon til ledelsen, styret og eiere
 • Bidra ved oppkjøp og transaksjoner, samt integrering etter oppkjøp
 • Bidra til økt lønnsomhet, identifisere forbedringsmuligheter og følge opp med tiltak
 • Aktivt bidra til endringsprosesser og gjennomføre forbedringsprosjekter
 • Sikre felles anbudsprosess og delta ved større anbud med analyser og kvalitetssikring
 • Delta i presentasjoner for styre og konsernledelsen
 • Personalansvar for økonomi- og regnskapsavdelingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/master e.l.
 • Minimum 5-10 års relevant erfaring
 • Generelt sterk systemkompetanse og forståelse
 • God regnskapsforståelse
 • Vant til å jobbe på operativt og strategisk nivå
 • Fordel med erfaring fra prosjektbaserte bransjer
 • Erfaring med ledelse og personalansvar
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og solid forretningsforståelse
 • Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner
 • Engasjert og dyktig relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • Sentral, ansvarsfull og utfordrende rolle i et selskap i vekst
 • Et kompetent, hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Du får være med på en spennende reise med kompetente og solide eiere
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet for å bli med på eiersiden
 • Parkeringsmuligheter


Lignende søk: Leder, Industri / Produksjon