Financial Analyst til nordisk sjømatkonsern

Insula er et sjømatkonsern som utvikler, foredler og selger bærekraftige og sunne sjømatprodukter til dagligvare og storhusholdning i Norden. Med våre 1100 ansatte og 6,8 mrd. NOK i omsetning i 2022 er vi Nordens ledende sjømatselskap målt i omsetning til dagligvarehandel og HoReKa. Konsernets visjon er å bidra til en bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat, og målet er å øke sjømatkonsumet blant folk flest. Vi er den ledende leverandøren av bærekraftig sjømat i de nordiske markedene.

Insula ble etablert i 2015, men har gjennom selskapene som i dag utgjør konsernet en historie som går tilbake til 1905. Kongstanken bak å etablere Insula var å samle og bygge tverrfaglig og sterk kompetanse om foredling og salg av sjømat. Siden etableringen er det blitt gjennomført over 20 oppkjøp som sammen danner sjømatkonsernet Insula. De fleste konsernfelles funksjoner innen forretningsutvikling, økonomi og IT holder til i Oslo. For mer informasjon, se gjerne på www.insula.no.


Sjømatkonsernet INSULA har vokst raskt siden etableringen i 2015, og konsernets ledelse har fortsatt ambisjoner for videre vekst og utvikling av våre 6 forretningsområder. Vi søker nå etter en kommersiell Financial Analyst som sammen med teamet til Chief Controller skal bistå CFO og resten av konsernledelsen med analyser som bidrar til gode forretningsmessige beslutninger. Ansvaret er spesielt knyttet til analyser av resultatutviklingen for Insula samlet og i konsernets ulike forretningsområder, herunder analyser av beslutningsunderlag/investeringer, avkastning, resultater, balanse og cashflow.

Financial Analyst vil bistå operativt med konsernets budsjett og prognoseprosesser, og vil bidra inn mot strukturprosjekter, forbedringsprosjekter og M&As. I stillingen vil du bidra til løpende utvikling og support til konsernets investeringsstrategi. 

Du vil rapportere til Chief Controller og samarbeide tett med konsernøkonomi, øvrig konsern stab og økonomilederne ute i forretningsområdene.

Sentrale ansvarsområder: 

 • sikre utarbeidelse og kvalitetssikre månedsrapportering 
 • bistå i konsernets budsjett og prognosearbeid
 • analysere og følge opp finansielle måltall, inkludert cash flow analyser
 • oppfølging og modellering av verdivurdering og avkastning i konsernets forretningsområder
 • støtte Chief Controller i videreutviklingen av konsernets finansieringsmodell, verdsettelsesspørsmål, risikostyring og corporate finance spørsmål
 • bidra med forretningsmessige vurderinger opp mot konsernets Datavarehusløsning (BI) 
 • støtte forretningsområdene i utarbeidelsen av investerings- og business case
 • bidra i strukturprosjekter, forbedringsprosjekter og M&As
 • ad hoc


Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Master i økonomi/finans/revisjon eller tilsvarende
 • minimum 3-5 års relevant erfaring, gjerne fra finansielle miljøer, transaksjon- og konsulentavdeling i et større rådgivningsmiljø eller ledende industrielt miljø
 • fordel med erfaring fra industri (gjerne matvare) og selskap med høye internasjonale operasjonelle krav og standarder
 • høy faglig integritet
 • erfaring med å jobbe mot ledelse 
 • solid erfaring med avansert Excel modellering/datavarehusløsninger
 • fordel med erfaring i Power BI
 • gode norsk og engelsk kunnskaper


Egenskaper: 
INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Financial Analyst også etterlever. I tillegg søker vi etter noen med følgende egenskaper: 

 • meget analytisk og forretningsorientert
 • drives av endringer og å stadig finne nye og bedre måter å løse oppgaver på
 • strukturert og nøyaktig 
 • trives i et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø hvor endringer og utvikling er en del av arbeidshverdagen
 • positiv, jordnær og interessert i å dele av egen kunnskap med andre 
 • nysgjerrig og søkende i kontakt med mennesker, positivt menneskesyn


Vi tilbyr: 

 • en unik mulighet til å være med og bidra til utviklingen av et ungt sjømatkonsern i sterk vekst
 • gode muligheter for faglig utvikling på tvers av nordiske landegrenser
 • et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du ta kontakte Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mobil 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt og søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Konsulent, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG, Annet Bransje