Administrerende banksjef RørosBanken

RørosBanken har vært lokalbank siden 1842 og har en sterk posisjon i markedet. Nå ser vi etter en administrerende banksjef som bidrar til å videreutvikle og styrke bankens markedsposisjon ytterligere.

Banken har engasjerte og kompetente medarbeidere som er stolte av arbeidsplassen sin. Den nye lederen får gleden av et sterkt og kompetent team som har tillit i markedet og står på for å skape vekst til det beste for bankens eiere, lokalsamfunnet, kunder, lokale aktører og næringslivet.

Banken er en lokal hjørnesteinsbedrift og en viktig aktør i regionen, både for næringsliv og lokalsamfunnet for øvrig.  Vi ser etter en fremoverlent og engasjert leder, som ønsker å være RørosBankens ansikt utad i mange ulike sammenhenger. Den rette kandidaten har sterk kommersiell forståelse, gode kommunikasjonsevner og teknologisk innsikt eller nysgjerrighet. Du er trygg i lederrollen og evner å motivere og inkludere dine medarbeidere til å skape samarbeid, vekst og gode kundeopplevelser. Erfaring fra bank og kjennskap til regulatoriske retningslinjer og myndighetskrav er en fordel.

Arbeidssted er Røros.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Patrick Gjønnes tlf. 410 42 063, Renée Davadi, tlf. 988 94 662 eller Emma-Pauline Fleischer, tlf. 468 08 401.

Om virksomheten

RørosBanken ble etablert i 1842, og opplever fortsatt sterk vekst. Vi er ca. 50 medarbeidere som tar hånd om 14.000 kunder både i nærområdet og i andre deler av landet. Ved siden av hovedkontoret på Røros har vi et rådgivningskontor i Oslo. Banken har en forretningskapital på mer enn 10 mrd. kroner og er en del av Eika alliansen sammen med sparebanker over hele landet.
Bankens forretningside; Vi tar samfunnsansvar og skal være en aktiv støttespiller innenfor finansielle tjenester og økonomiske rådgivning til enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter. Med en kombinasjon av individuell rådgivning og moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for hele kundens økonomi.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder