Konsernsjef

Vår konsernsjef vil i løpet av våren 2024 gå av med alderspensjon  og styret søker derfor hans erstatter. 

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og er godt forankret på Østlandet med sin 178-årige historie og med hovedkontoret i Hamar. Selskapet er notert på Oslo Børs. Vår visjon er "Sammen om å skape" - det er i samspill med medarbeidere, kunder og omgivelsene, at våre verdier blir til.  Basert på gode kundeopplevelser og dyktige medarbeideres kompetanse, bidrar vi til bærekraftig vekst og utvikling i samfunnet, for våre kunder, eiere og ansatte.

Konsernet med datterselskaper har drøyt 1 100 ansatte som i samarbeid jobber offensivt mot eksisterende og nye kunder i Innlandet der vi er markedsledende, samt i Oslo og Akershus, Norges mest ekspansive og befolkningsrike markedsområde. Konsernet er med sine finansielle tjenester et komplett finanshus for folk og bedrifter i bygd og by i markedsområdet.

Konsernsjefen skal ivareta den daglige ledelsen av konsernet i henhold til gjeldende lover og regler, samt lede og gjennomføre strategiprosesser i samarbeid med styret. Virksomheten har en spennende digital historie og står nå foran en viktig brytningsfase med store omveltninger som følge av ny teknologi, endrede forretningsmodeller og konsolideringer.  Vi søker en konsernsjef som også innehar teknologisk forståelse, og kan identifisere bransjetrender for å utvikle nye teknologidrevne forretningsmodeller og lede konsernet trygt inn i en ny tid.

Det er ønskelig at konsernsjefen har tilknytning til stedet der konsernadministrasjonen har sitt tilholdssted.

Oppgaver og ansvar

 • Skape vekst og god lønnsomhet, samt videreføre posisjonen som en solid og attraktiv bank.
 • Lede strategiprosesser i samarbeid med styret, sikre implementering av nye strategier for å videreutvikle banken og ta den på en offensiv og trygg måte inn i fremtiden.
 • Utvikle, samle og motivere organisasjonen med mål om å styrke prestasjoner gjennom et relasjonsorientert, inkluderende, mangfoldig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • Bidra til å fremme samarbeid og innovasjon på tvers av organisasjonen og utvikle god ledelse og kompetanse. 
 • Sikre et positivt omdømme og sterke kunderelasjoner.
 • Integrere bærekraft (ESG) i hele organisasjonen og være en pådriver for en bærekraftig fremtid på Østlandet.
 • Lede bankens digitale transformasjon og fremme effektiv bruk av moderne teknologi. 
 • Sikre overholdelse av norske lover, forskrifter og internasjonale regler, samt effektiv kontroll av finansiell og operasjonell risiko.
 • Delta aktivt i styrearbeid og utvalg i SpareBank 1-alliansen for å styrke kompetanse og produktutvikling.
 • Representere SpareBank 1 Østlandet eksternt og vedlikeholde relasjoner med ulike interessegrupper, inkludert kunder, medier, interesseorganisasjoner og politiske beslutningstakere.
 • Aktivt bidra til å styrke den norske finansbransjen gjennom å delta i bransjeorganisasjoner og bidra til veksten av SpareBank 1-alliansen.
 • Bygge tillit og interesse i kapitalmarkedet og hos investorer.

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
 • Erfaring innen ledelse av store og komplekse organisasjoner.
 • Ha kundeforståelse kombinert med kommersielle evner, kunne analysere markedsforhold og ta informerte beslutninger som styrker bankens konkurransekraft og posisjon i markedet.
 • Erfaring med og respekt for samarbeid med fagforeninger og deres organisasjoner.
 • Evne å representere banken på en troverdig, tillitsvekkende og kompetent måte overfor eiere, kunder, investorer, myndigheter, politiske beslutningstakere, organisasjoner og mediene.

Egenskaper

 • Være visjonær og ha strategisk blikk.
 • Være resultatorientert, ha analytiske ferdigheter og evne å gjennomføre endringer.
 • Være en relasjonsbygger som bygger tillit både internt og ekstern
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter og inspirere konsernets medarbeidere. 
 • Åpenhet og ydmykhet, i kombinasjon med en tydelig og rettferdig lederstil og evne å ta modige beslutninger.

Ved spørsmål kan du kontakte Styreleder Siri Strømmevold på mob
414 44 712 eller Korn Ferry, Mette Krogsrud på mob 917 35 211.

SpareBank 1 Østlandet er godt forankret på Østlandet og Norges fjerde største sparebank.

Konsernadministrasjonen ligger i Hamar og selskapet er notert på Oslo Børs. Banken er en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Gjennom finansiering og rådgivning til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling. I tillegg til bank, plassering og forsikring, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen finansiering.

Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1. Du kan lese mer om banken her: https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss.html

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder