Har du lyst til å ta del i oppbyggingen av et nytt regnskapsteam i et spennende eiendomsselskap?

Asset Buyout Partners er et industrielt eiendomsselskap med en fokusert investeringsstrategi rettet mot virksomhetskritisk eiendom og infrastruktur i energi- og maritime clusters. Selskapet eier og utvikler eiendom og infrastruktur på strategiske lokasjoner langs norskekysten, fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. ABP har betydelige vekstambisjoner med målsetning om å bli den foretrukne investor, utvikler og utleier innen eiendom og infrastruktur i energi- og maritime clusters. Porteføljen består i dag av 140 eiendommer. Les mer om oss på www.abpre.no.


Asset Buyout Partners er i prosess med å ta regnskapsføringen in-house og søker derfor etter tre Accountants/Senior Accountants. Vårt regnskapsteam vil jobbe med operative regnskapsoppgaver som bokføring og avstemminger, i tillegg til skatte- og avgiftsområdet. Teamet vil også ha ansvar for å sikre og videreutvikle rutiner og prosesser innen regnskapsområdet. Rollene inngår i et finansteam på ti personer og rapporterer til Head of Accounting. Teamet vil også jobbe i tett kontakt med selskapets Asset Management avdeling og dermed også være tett på selskapets operasjonelle drift.  Vi har store ambisjoner for fremtiden og hos oss vil du bli del av et engasjert og kompetent team med sterk faglig kompetanse som tilbyr gode utviklingsmuligheter.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • løpende bokføring av inngående og utgående fakturaer
 • utarbeide månedlig avstemming av balansen
 • avstemming og rapportering av merverdiavgift
 • bidra i måneds- og årsavslutning, herunder også utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger
 • koordinering og kommunikasjon med selskapets kunder og oppfølging av kundefordringer
 • være med å sikre god internkontroll
 • delta i revisjonsprosessen  
 • bidra i prosessen med kjøp og salg av eiendommer
 • være en bidragsyter i forbedring, implementering og utvikling av nye rutiner og prosesser knyttet til regnskapsområdet tilegnet stillingen
 • ad hoc regnskapsoppgaver og prosjekter på tvers av selskapets økonomi- og regnskapsfunksjon


Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innenfor økonomi, regnskap eller revisjon
 • 2-10 års relevant erfaring innenfor regnskap
 • meget god regnskapsforståelse 
 • gode kunnskaper i Excel og interesse for relevante IT systemer, erfaring fra Xledger vil være en fordel
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er operativt anlagt og interesserer deg for faglige problemstillinger. For å trives i rollen må du være fleksibelt anlagt og ha en tålmodig holdning til dine arbeidsoppgaver. Du er nøyaktig i ditt arbeid, samtidig som du har fokus på å levere innenfor gitte tidsfrister. Som person er du nysgjerrig, initiativrik og ikke redd for å ta i et tak. Du er selvgående, samtidig som du trives godt i team og bidrar med positiv energi inn i arbeidsmiljøet.
 
Vi tilbyr
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et eiendomsselskap i vekst, med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss vil du bli en sentral del i å bygge et nytt team og ta del i en spennende reise. Vi tilbyr videre et kompetent finansteam som allerede innehar en sterk faglig kompetanse innenfor regnskap, et stabilt godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Arbeidssted er våre nye attraktive lokaler sentralt i Oslo.
 
Virker dette interessant ber vi deg søke på www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte en av våre rådgivere i FinancePeople, John Ola Solheim på mob
909 91 137 eller john.ola.solheim@financepeople.no, eller Madeleine Bjørkman på mob 977 67 773 eller madeleine.bjorkman@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Konsulent, Eiendom / Eiendomsmegling, Annet Bransje