Finance Manager søkes til Simula Innovation

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Simula Innovation AS (SI) har siden 2015 fokusert på å bygge opp en portefølje av selskaper som spinnes ut ifra SRLs forskningprosjekter, vår gründergarasje eller investering i andre lovende selskaper som knytter sin virksomhet opp mot ny teknologi.

 

SI har nå en portefølje på 25 teknologiintensive tidligfasebedrifter. Disse selskapene forventes å ha en omsetning på omlag 250 MNOK i 2019 og ca. 262 ansatte totalt. Målet har vært å profesjonalisere disse selskapene i en meget tidlig fase og fokusere på deres vekst og salg av produkter for å sikre bærekraftig drift. Denne strategien har gitt gode resultater og blir videreført fremover. SI har denne våren gjennomført en større exit og det vil fokuseres på salg av eierposter i årene som kommer. Du kan lese mer om Simula Innovation på www.simula.no/innovation.


Simula Innovation søker nå etter en ny Finance Manager. Som Finance Manager hos oss vil du få mulighet til å jobbe tett på investeringer og sørge for at den økonomiske oppfølgingen i selskapet er tilfredsstilt, både når det kommer til den finansielle rapporteringen, risikostyring og økonomistyring generelt. Rollen vil være den eneste økonomiressursen i selskapet, men jobbe tett med CFO i morselskapet Simula Research Laboratory og andre økonomiressurser i konsernet. Stillingen vil rapportere til CEO i Simula Innovation.

Arbeidsoppgaver

 • økonomisk oppfølging, analyse og rapportering av investeringsporteføljen
 • budsjettering av selskapets prosjekter og justering av tertialvise prognoser
 • tilrettelegging av input til månedsavslutning, tertialavslutning og årsavslutning til morselskap
 • utarbeidelse av selskapspresentasjoner og vurdering av business case
 • bistå inn mot Due Diligence-prosesser
 • ansvarlig for fakturering og fremskaffe input til ekstern regnskapsfører
 • ad hoc oppgaver og prosjekter

Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • minimum 4 års erfaring fra tilsvarende rolle, revisjon eller som Controller
 • solid kompetanse innen økonomi- og risikostyring, god regnskapsforståelse er en forutsetning for å lykkes
 • erfaren bruker av Excel og generelt stor interesse for IT-systemer
 • gode muntlig og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er analytisk anlagt og trigges av en variert og allsidig hverdag, samt evner å iverksette egne initiativ. For å trives i rollen må du evne å håndtere flere baller i luften, være selvgående og ha en holdning til arbeidet om at oppgaver hverken er for små eller for store. Kvalitet i leveransen er noe du er opptatt av, samtidig som du evner å levere dine oppgaver til riktig tid. Kjenner du deg igjen i beskrivelsen så kan det være akkurat deg vi ser etter.

Vi tilbyr
Som ansatt hos oss vil du få mulighet til å jobbe i et innovativt miljø med investeringer. Du vil få jobbe bredt innenfor økonomiområdet og få gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig. Vi tilbyr også stor grad av fleksibilitet og et stort spillerom for hvordan du løser dine oppgaver. Lokalene vi sitter i er moderne og har en fin lokasjon på Fornebu med nærhet til gode kollektivtilbud.

Ved spørsmål kan du kontakte John Ola Solheim, Senior Rådgiver i FinancePeople, på mob 909 91 137 eller john.ola.solheim@financepeople.no  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi behandler alle søknader fortløpende. 


Lignende søk: Annet, Leder, Forskning / Utvikling, IT / Tech /, Telekommunikasjon