Spennende mulighet som Risk Controller for IT- og Cyberrisiko i Handelsbanken

Handelsbanken er Norges fjerde største bank med kunder både i privat- og bedriftsmarkedet, og på konsernnivå en av Nordens største og ledende banker. Samtidig er banken en utfordrer i Norge med en offensiv vekststrategi for de kommende årene. Banken er kjent for å ha svært fornøyde kunder, at den er solid og skikkelig, og at den har en sterk og stolt intern kultur basert på stor frihet og stort ansvar for medarbeiderne. Banken har 800 medarbeidere i Norge, hvor rundt 350 jobber på hovedkontoret. Banken har 41 bankkontorer rundt om i landet, som sammen med en offensiv digital satsning skal levere kundene Norges beste bankopplevelse. Handelsbanken har en ambisiøs bærekraftstrategi med mål om klimanøytralitet i 2040, ti år før målene i Parisavtalen. Banken har tatt tydelige valg for å bidra til bærekraftig omstilling, og har mål om å være anerkjent som den mest bærekraftige banken. Handelsbanken i Norge er en del av Handelsbanken-konsernet med hovedkontor i Stockholm.


Den teknologiske og digitale utviklingen har gått svært raskt de siste årene. For banken gir digitalisering blant annet store muligheter til å nå ut til kundene i nye kanaler. Digitalisering betyr også et tydelig fokus på eksterne leverandører og skytjenester. Med dette følger også økte krav til analyse og kontroll av risiko knyttet til cyber-, IT- og informasjonssikkerhet. Dette er risikoområder som blir stadig viktigere for Risikokontrollen, og den vi nå søker vil få en viktig rolle i dette arbeidet.

Vi vil ha deg som har praktisk erfaring med analyse og kontroll av IKT-risiko. Du vil være ansvarlig for å proaktivt analysere konsernets risiko på IT- og cyberområdet og utvikle risikostyringsmetoder for oppfølging av disse. Vi har fokus på å være ett lag og er opptatt av å dele kompetanse og innsikt med hverandre for å både sikre kontinuitet og variasjon i arbeidsdagen. Risikokontroll har funksjonsansvaret for risikostyringen for hele Handelsbankens virksomhet i Norge. Avdelingen består i dag av fem medarbeidere og rollen vil rapportere til Head of Risk Control.

Arbeidsoppgaver:

 • ansvar for deler av det operasjonelle risikoområdet
 • bidra til å utforme hvordan Risikokontrollen skal arbeide med operasjonell risiko innenfor IT- og informasjonssikkerhet
 • videreutvikle rapportering innenfor operasjonell risiko  innenfor IT- og informasjonssikkerhet
 • gjennomføre periodisk rapportering og analyse av operasjonell risiko
 • samarbeide med sentral risikokontroll for operasjonell risiko om utviklingen av Risikokontrollens arbeid innenfor fagområdet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • minimum 3 års relevant erfaring med kontroll og analyse av IT-, cyber- og informasjonsrisiko
 • relevant høyere utdannelse, innenfor økonomi, IT, informasjonssikkerhet eller tekniske fag el
 • forståelse for det regelverksmiljøet som påvirker banker
 • interesse og evne til å pedagogisk kommunisere kompleks informasjon i tall og tekst
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • nøyaktig og evne til å jobbe selvstendig og strukturert, men også i nært samarbeid med andre


Vi tilbyr:
D​​​​​​u vil inngå i en utviklingsfokusert og dynamisk organisasjon der suksess oppnås gjennom godt samarbeid. Vi tilbyr en utviklende og spennende rolle på en arbeidsplass, der ideer og erfaringer er velkomne for å bidra til et enda bedre arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og kompetansedeling. Du får stor innflytelse i et team som skal skape kundevekst gjennom solid analyse og utmerket kommunikasjon. Arbeidssted vil være Handelsbankens hovedkontor på Tjuvholmen i Oslo.

Handelsbanken Norge ønsker å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass med like muligheter for alle, uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. Vi oppfordrer derfor alle til å søke. Søknader vil bli behandlet fortløpende og konfidensielt.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til kontaktpersoner. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Andreas Kleiven på mobil
948 87 566/andreas.kleiven@financepeople.no eller Ulrik Langabø på mobil 930 05 357/
ulrik.langabo@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august. 

 


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester