Økonomisjef til GF Gruppen

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.


GF Logistikk skal levere skreddersydde logistikkløsninger til våre kunder. I vår verden er det vi som skal finne en løsning som passer ditt behov, ikke du som skal tilpasse deg vårt system. Mer enn 100 uniformerte GF biler er daglig på veien for å møte våre kunders logistikkbehov. Fra Kristiansand i Sør til Tromsø i nord, er vi hver dag i sving med håndtering av forsendelser og rapportering til våre kunder. Alle med ett mål for øyet; å gi våre kunder en helt unik logistikkløsning, 24 timer i døgnet. Selskapet ble etablert i 1998 og har pr i dag 82 ansatte og omsatte i 2018 for 180 mill NOK. Hovedkontoret er på Gardermoen hvor ledelsen og administrasjonen sitter.


Stillingen er nyopprettet og vil inngå i selskapets ledergruppe og rapportere til daglig leder. Vi søker etter en forretningsorientert og faglig dyktig økonomisjef som kan bidra til å videreutvikle selskapet. Økonomisjefen vil ha det overordnede ansvaret for selskapets økonomifunksjon, regnskap og finansiering. Arbeid med ulike økonomiske analyser, interne forbedringsprosjekter, lønnsomhetsutvikling og strategiarbeid sammen med daglig leder og eier er sentrale områder i rollen som økonomisjef.

Arbeidsoppgaver

 • overordnet ansvar for økonomifunksjonen med personalansvar for tre medarbeidere
 • rapportering til ledelse, styret og eiere
 • månedsvis avslutning og rapportering av regnskap
 • ansvarlig for budsjetter, prognoser, likviditetsstyring og lønn
 • utvikle, følge opp og analysere KPI'er for selskapets finansielle og operasjonelle utvikling
 • bidra til kontinuerlig utvikling av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomi og IT
 • ansvarlig for selskapets løpende oppfølging av bankforbindelser og hovedkontakt for revisor
 • sikre god internkontroll og overholdelse av offentlige lover, forskrifter og god regnskapsskikk
 • ad hoc prosjekter og oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning
 • minimum 5 års relevant erfaring, gjerne erfaring fra revisjon
 • meget solid regnskapsforståelse og god kunnskap om skatt og avgift
 • erfaring med ledelse av en økonomifunksjon er en fordel
 • gode IT-kunnskaper, herunder dyktig i Excel. Selskapet benytter Tripeltex som økonomisystem

Personlige egenskaper
Du er resultat- og løsningsorientert og evner å ha et helhetlig tankesett for økonomiområdet samtidig som du evner å være operasjonell og hands-on. For å lykkes og trives i rollen må du ha en kommersiell og forretningsorientert legning, god tallforståelse og et ønske om å skape gode resultater. Du er fokusert på samarbeid, det å spille hverandre gode og har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjoner med de rundt deg. At du er opptatt av struktur og kvalitet i leveransene er en selvfølge, og det samme er evnen til å ha mange baller i luften samtidig i en hektisk hverdag. En positiv og lagorientert holdning vil også være viktig for å bli en sentral del av miljøet i selskapet.

Vi tilbyr
Til den rette kandidaten tilbys det en spennende og utfordrende stilling med både faglige og personlige utviklingsmuligheter. Miljøet er uformelt og ujålete, med stor takhøyde og preges av hyggelige medarbeidere og en uhøytidelig tone. Konkurransedyktige betingelser og arbeidssted Gardermoen.

Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med FinancePeople ved Anne Hilde Nilsen på tlf. 975 89 490 eller anne@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi behandler søknader fortløpende 


Lignende søk: Annet, Leder, Transport / Logistikk / Lager