Investment grade obligasjonsmegler

Investment grade obligasjonsmegler

SpareBank 1 Markets er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr tjenester innen analyse, finansiell rådgivning og megling av aksjer, IG- og HY obligasjoner, valuta- og renteprodukter. Vi er i prosess med å styrke vår industrielle plattform og markedsposisjon igjennom å samle SpareBank 1 Gruppens kapitalmarkedsforretninger i et selskap. Vi er foreløpig rundt 160 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund samt tilstedeværelse i New York.

Om Investment Grade avdelingen

SpareBank 1 Markets har etablert en sterk posisjon i det norske obligasjonsmarkedet, med en særskilt høy konkurranseevne innen segmentet bank og finans. Vi ønsker derfor å utvide teamet med en ny megler.

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i vår Investment Grade Sales avdeling i Oslo. Ditt fokus vil primært være å dekke norske obligasjonsinvestorer, men kontakt med internasjonale investorer vil også være aktuelt.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen økonomi og finans 
  • Noe erfaring fra rentemarkedene er en fordel, men ikke en forutsetning
  • God kvantitativ forståelse
  • Et ønske om å skape resultater gjennom transaksjoner

Personlige egenskaper 

  • Ansvarsfølelse og integritet
  • Stor arbeidskapasitet, herunder høy stresstoleranse
  • Et velutviklet konkurranseinstinkt
  • Faglig interesse for finans generelt og obligasjonsmarkedet spesielt
  • En proaktiv holdning til å skape suksess for teamet og for deg selv

Hva vi kan tilby

SpareBank 1 Markets er en ledende aktør innen egenkapital – og fremmedkapitalfinansiering, finansiell rådgivning og handel i rente- og valutainstrumenter. Utviklingsmulighetene i SpareBank 1 Markets er derfor mange. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, herunder deltagelse i selskapets bonusprogram.

Arbeidssted vil være våre nyoppussede lokaler i Olav V’s gate i Oslo.

Søknad registreres ved å trykke "søk på stillingen" til høyre på siden og inkluderer søknadstekst, CV, vitnemål og øvrige dokumenter.

Søknadsfrist er senest den 30. juni 2023, men vi oppfordrer kandidater til å søke snarest. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Ved spørsmål kan Christian Rambjør nås per mobiltelefon (+47 24 13 37 58) eller
per E-post christian.rambjor@sb1markets.no.  


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans