Internasjonalt børsnotert finans- og investeringsselskap søker Head of Group Accounting

B2Holding is a Nordic-based debt solutions provider with operations in over 20 European countries. Since starting activities at the end of 2011, the Group has grown rapidly and established itself as one of the leading European debt purchasers and a solution-oriented partner within the debt servicing industry. The head office is located in Oslo and consist of 27 people covering most of the Group functions. B2Holding ASA is listed on the Oslo Stock Exchange under ticker “B2H”.


B2Holding ASA søker en trygg og faglig dyktig Head of Group Accounting som skal utvikle og lede selskapets konsernregnskapsfunksjon. Dette er en sentral stilling i finansavdelingen med eksponering mot både konsernledelse og revisjonsutvalg, og du vil få stor mulighet til å påvirke funksjonen og videreutvikle rapporteringen i konsernet. Her er det korte beslutningsveier og gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Stillingen vil ha personalansvar for tre til fire medarbeidere og rapportere til CFO.

Arbeidsoppgaver: 

 • Utvikle og lede gruppens konsernregnskapsfunksjon, inkl. morselskap med personalansvar
 • Delta i og være ansvarlig for finansiell rapportering av konsernregnskapet etter IFRS for kvartals- og årsrapport til Oslo Børs, samt månedlig intern rapportering til ledelse og styret
 • Ansvarlig for vedlikehold og utvikling av IFRS regnskapsprosedyrer for konsernet for å sikre en komplett, nøyaktig og konsistent intern og ekstern konsernrapportering
 • Ansvarlig for utvikling av rutiner og prosesser for å sikre effektive periodeavslutninger
 • Være kontaktpunkt for revisor, herunder planlegging av konsernrevisjon, oppfølging av lokal revisjon i morselskap og utenlandske datterselskap m.m
 • Bistå CFO og internrevisor i oppgaver knyttet til revisjonskomiteens arbeid
 • Initiere og aktivt delta i dialog med andre avdelinger/fagområder og ekstern revisor for å sikre korrekt håndtering av regnskaps- og skatterelaterte problemstillinger, herunder tett samarbeid med Group Tax manager for å sikre korrekt TP policies og skatterapportering
 • Ansvarlig for oppfølging av eksterne leverandører av regnskapsrelaterte systemer (regnskap, konsolidering, IFRS16, aksjeopsjoner mv) samt lønnstjenester

Kvalifikasjoner: 

 • Høyere økonomisk utdannelse, MRR er en fordel
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra tilsvarende stilling og/eller revisjon
 • Høy faglig kompetanse innen regnskap, skatt, konsernregnskap, IFRS mv.
 • Solid erfaring innen konsolidering og konsolideringssystemer
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

For å lykkes og trives i rollen må du være faglig sterk, proaktiv og ha meget høy gjennomføringsevne. Du må evne å løfte blikket samtidig som du har kontroll på detaljene, og du har en grunnleggende positiv og løsningsorientert innstilling. Videre er du ansvarsbevisst og forstår viktigheten av kvalitet i leveransene, og du trives med høyt tempo og høye krav. Sterke samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper vektlegges tungt.

Vi tilbyr: 

Vi kan tilby en utfordrende og variert stilling hvor du får være med på utviklingen av et ledende europeisk gjeldsinvesteringsselskap. Konsernet har et godt arbeidsmiljø med motiverte, engasjerte og kompetente kollegaer hvor det er muligheter for god faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsordninger og en fleksibel hverdag. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt i Vika med kort vei til all kollektivtransport, god kantineordning og en av byens beste takterrasser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Madeleine Bjørkman på mobil 977 67 773 / madeleine.bjorkman@financepeople.no eller Henriette Aaberg på mobil 976 15 226 / henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august. / Due to summer holidays applications will be reviewed in August.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Forsikring