Trives du i grensesnittet imellom Forretningsutvikling og Business Controlling

ARK Bokhandel AS er Norges største bokhandelkjede med en omsetning på 1,7 MRD. Kjeden er heleid av Gyldendal ASA, som er notert på Oslo Børs og er Norges største bokkonsern med ledende virksomheter i alle delene av verdikjeden; forlag, distribusjon og handel.
Vi er mer enn 1300 medarbeidere og har 152 egeneide butikker i Norge. Vi har den sterkeste digitale posisjonen i bransjen, med både den største og mest kjente nettbokhandelen, i tillegg til markedets mest populære og hurtigst voksende lese-app. Vi er helt i toppen blant kvinners absolutte favorittkjeder, og vi er blant de kjedene folk synes det er mest lettvint og gøy å handle hos.
Kjedens hovedkontor i Oslo sentrum omfatter stabsfunksjoner som kjededrift, netthandel, marked, kategori, logistikk/innkjøp, økonomi og HR


Ønsker du:

… å være med å utvikle morgendagens bokhandel?
… å jobbe i grensesnittet mellom Business Controlling og forretningsutvikling?
… å utfordre status quo?

Da er du personen vi søker!!

Vi trenger medarbeidere som ønsker å utfordre organisasjonen med målet om å sikre gode kundeopplevelser, lønnsomhet og langsiktig vekst. Herunder proaktive og pålitelige medarbeidere med evnen til å oversette tall, data og erfaring til innsikt og gode beslutningsgrunnlag. Dette vil  være en sentral rolle i selskapets strategiske og forretningsmessige utvikling. Medarbeideren skal bistå med økonomisk kontroll og sikre lønnsom vekst på tvers av virksomheten; mellom fysiske butikker, netthandel og salg av digitale produkter (lydbøker og e-bok).

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • levere gode beslutningsunderlag til ledelsen, med fokus på lønnsom og langsiktig vekst
 • du vil jobbe tettest med avdelingene digital handel og butikkdrift, og vil dermed ha en nøkkelrolle i ARKs vekststrategi og tvers av kanaler
 • du vil jobbe tett med selskapets CFO og bistå med forarbeid og beslutningsunderlag til styremøter, herunder langtidsplaner, målsettingsprosess, periodevis rapportering og månedsavslutning
 • basert på kunde- og markedsinnsikt identifisere potensialer for forretningsutvikling, samt støtte organisasjonen i utvikling av nye forretningsmuligheter, herunder markeds- og konkurranseanalyser
 • bistå med investeringsanalyser
 • finansiell modellering for å sikre god økonomistyring
 • diverse ad hoc


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse på Masternivå eller tilsvarende
 • 2-5 års relevant erfaring fra tilsvarende stilling, gjerne fra lignende bransje (retail, FMCG, hospitality eller luftfart). Alternativt fra revisjon/konsulentbransjen
 • kan vise til resultater hvor man har bidratt til å påvirke beslutninger og satt et tydelig fotavtrykk i tidligere roller.
 • trygg og effektiv med IT systemer som ERP system og Excel
 • gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper:

 • kommersiell legning og analytisk anlagt
 • proaktiv, søker aktivt etter forbedringer i organisasjonen
 • strukturert arbeidsform, høy arbeidskapasitet og en utpreget gjennomfører
 • gode samarbeidsegenskaper og mot til å utfordre, samt formidle og argumentere for synspunkter på en god og konstruktiv måte
 • lærevillig, nysgjerrig og tilpasser deg raskt endringer


Vi tilbyr:
Vi tilbyr en spennende stilling i et innovativt selskap med sterke vekstambisjoner. Du vil jobbe i en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning og inspirerende arbeidsmiljø. Lokalene har egen kaffebar med barrista, Norges beste kantine og treningstilbud for alle medarbeidere. Konkurransedyktige betingelser.
Vi tenker langsiktig og er ansvarsbevisste på vegne av fellesskapet, og vi har omtanke for hverandre. Sammen har vi det gøy på veien mot målet!

Dersom dette virker interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, om å søke via www.financepeople.no og ikke direkte på e-post til oppgitt kontaktperson. 
Ved spørsmål kan du likevel kontakte FinancePeople ved Emilie Grønsund, Senior Rådgiver i FinancePeople, på mob 920 52 534 eller emilie.gronsund@financepeople.no 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.
Søknader behandles fortløpende. 


Lignende søk: Konsulent, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG