Longship | Finance Manager

Longship er et norsk investeringsmiljø etablert i 2015 av en partnergruppe med lang erfaring fra private equity. Longship forfølger en tematisk investeringsstrategi og investerer i norske små- og mellomstore selskaper med et betydelig vekstpotensial. Teamet består i dag av elleve ansatte og Longship rådgir i dag tre private equity fond med totale kommitteringer på over NOK 5 milliarder.


Longship er en Private Equity investor som fokuserer på små og mellomstore vekstbedrifter i Norge. Med et kompetent og mangfoldig team som representerer hele landet, bidrar Longship med lang erfaring, kompetanse og kapital til å realisere vekstpotensialet i selskapene de investerer i. I partnerskap med ambisiøse eiere, ledere og ansatte har Longship bidratt til vekst og utvikling av en rekke svært suksessfulle selskaper.

Longship har nylig lukket sitt tredje fond og søker nå en Finance Manager som har interesse for prosessforbedring og digitalisering, et ønske om å utvikle og forbedre økonomifunksjonen og har evne til å utfordre. Du vil få et bredt spekter av arbeidsoppgaver og en unik mulighet til å jobbe på innsiden av et ambisiøst Private Equity selskap med et veldig godt arbeidsmiljø. Stillingen rapporterer til CFO.  

Arbeidsoppgaver (ikke uttømmende):

 • Et bredt spekter av rapporteringsoppgaver, både internt, til offentlige myndigheter og til investorer herunder stadig utvikle dette

 • Videreutvikle rutiner, internkontroll, prosesser og systemer, inkludert forbedre og digitalisere manuelle prosesser med moderne tekniske løsninger

 • Arbeide tett med fondsadministrator

 • Oppfølging av andre service providers og sikre kvalitet i leveranser

 • Likviditetsstyring, budsjett- og prognosearbeid, verdsettelse og avkastningsmåling

 • Håndtere problemstillinger innen skatt, regnskap og merverdiavgift og kontakt med revisor og regnskapsfører

 • Bidra til videreutvikling av fondets bærekraftsrapportering og etterlevelse av stadig økende krav til ESG

 • Bistå porteføljeselskaper ved behov

 • Andre ad hoc oppgaver og prosjekter etter behov

Bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse

 • Relevant erfaring, gjerne fra revisjon og/eller tilsvarende rolle

 • Gode Excel og IT-kunnskaper med en evne til å tenke forbedring og automatisering

 • Sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både norsk og engelsk

 • Erfaring fra eller interesse for bærekraftsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Lærevillig og «can do attitude»

 • Faglig sterk og analytisk anlagt

 • Kvalitetsbevisst og en som alltid leverer til avtalte tidsfrister

 • Evne til å jobbe selvstendig og håndtere flere baller i luften

 • Interesse for prosessforbedring og automatisering

 • Profesjonell og god til å bygge relasjoner eksternt og internt

 

KONTAKTPERSON: KNUT RØSTE LEGANGER-KROGSTAD | 980 88 535

KONTAKTPERSON: SANDER GAUP PAULSRUD | 995 28 955


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder