Vil du være med å revolusjonere den globale havbruksnæringen?

Circmar driver frem et systemskifte innen den globale havbruksnæringen ved å gjøre den fysiske forflyttingen av gods mer miljø og økonomisk bærekraftig samt digital.

Verden går i retning av bærekraftige sirkulære forretningsmodeller. EUs implementering av Green Deal og Circular Action plan flytter virksomheter over i ombruks modeller og delingsøkonomi. Circmar er blant meget få virksomheter som har implementert slike økonomiske modeller og operasjonalisert disse. Vi leder an et slikt systemskifte og arbeider målettet inn mot en meget interessant næring - havbruksnæringen.

Circmar er i dag et scale up-selskap som skal operasjonalisere sirkulær økonomiske modellene med ambisjoner om å revolusjonere og «disrupte» fisketransportindustrien. Potensialet for nye bærekraftige løsninger er meget stort nasjonalt og internasjonalt. Å gå fra en lineær forretningsmodell med engangs isoporkasser og trepaller til Circmar´s gjenbruks kasser og paller gir en ambisiøs og bærekrafts bevist CFO en interessant, lærerik mulighet til å forme fremtiden. Vi har et globalt ambisjonsnivå og tunge eiere med langsiktige mål.


Vi søker nå en forretningsorientert CFO som ønsker å sette spor etter seg og som vil bli en nøkkelspiller på laget. Dette er en spennende tid å bli med på vår videre reise, da vi nå går fra å være en start-up til å satse globalt som en foregangsaktør i markedet. 

Som CFO vil du få overordnet ansvar for økonomistyring og finans. Du vil bli en del av et svært dyktig, engasjert og motivert team som sammen jobber med utfordrende og tverrfaglige problemstillinger hver eneste dag. Som CFO vil du bli involvert i alt fra strategi og forretningsutvikling til finansiell rapportering og analyse. Stillingen rapporterer til CEO og inngår i selskapets ledergruppe.


Hovedansvar og oppgaver:

 • sikre finansiell styring og rapportering av høy kvalitet til styret og eiere
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 • videreutvikle forretningsmodeller og -planer, inkludert prognoser, budsjetter og KPI’er
 • utvikle relevante lønnsomhetsanalyser
 • bidra i implementering av kvalitetssystem i virksomheten
 • samarbeid/sparring med eiere?
 • delta i styremøte og presentere for styret
 • prosjekter og ad hoc


Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra revisjon, konsulenthus og/eller en tilsvarende operativ rolle. Tidligere erfaring som CFO er ikke påkrevet, men du må ha god forståelse for rollen og "beste praksis".
 • erfaring eller interesse for oppstartsmiljøer og scale-ups
 • sterk strategisk og finansiell forståelse, erfaring med kapitalinnhenting er en fordel
 • erfaring med finansiell modellering
 • solid muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:
Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med et sterkt ønske om å bygge og skape resultater. Du evner å se det store bildet, samtidig som du tar eierskap for operasjonelle oppgaver og har god gjennomføringsevne. Videre vektlegges det at du har gode relasjonelle egenskaper og trigges av å være en del av et kompetent oppstartsmiljø med solide eiere.  
 
Vi tilbyr:

 • en unik mulighet for å bidra til et systemskifte innenfor sjømatnæringen, som vil gi en stor forbedring av næringens bærekraft
 • et selskap med solide og langsiktige eiere med vilje til å investere i ny teknologi og nye bærekraftige løsninger
 • et lite men godt arbeidsmiljø
 • nye og trivelige lokaler på Briskeby
 • gode muligheter for både faglig og personlig utvikling
 • konkurransedyktige betingelser, med muligheter for eierskap 


Vi setter pris på om du, i henhold til GDPR, søker via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august. / Due to summer holidays applications will be reviewed in August.


Lignende søk: Leder, Maritim / Shipping, Transport / Logistikk / Lager