Økonomidirektør til finansforetak i vekst

Vil du være med å utvikle fremtidens finansforetak?

Vi søker en dyktig og operativ økonomidirektør til vårt team i Espos.

Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO. Vi søker etter en forretningsorientert og faglig dyktig økonomidirektør som kan bidra til å videreutvikle et selskap i sterk vekst og med store ambisjoner. 

Du vil være ansvarlig for alle områder innen økonomi og finans, herunder sikre løpende oversikt og oppfølging av resultater, samt gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Med en ambisiøs vekststrategi vil du ha en sentral rolle i utviklingen av selskapet, både operasjonelt og forretningsmessig.  

Hovedansvar og oppgaver: 

 • Styre og overvåke selskapets økonomiske aktiviteter og oppgaver
 • Lede, koordinere og videreutvikle regnskapsoperative funksjoner i virksomhetene
 • Lede og bidra til gjennomføring av strategiske forretningsinitiativer, inkludert analyse, utvikling og evaluering - i samråd med CEO eller andre
 • Bidra til å utarbeide forretningsplaner med finansielle analyser og prognoser
 • Styresekretær, inklusivt ansvar for utarbeidelse av styredokumentasjon.
 • Bistå operative avdelinger i forbindelse med anbuds-, tilbuds- og kontraktsarbeid
 • Ansvarlig for interne kontroll
 • Ansvarlig for compliance
 • Rapportering til Finanstilsynet
 • Delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive utviklingen av selskapet som en del av ledergruppen
 • Drive finansiell og forretningsmessig rådgiving til organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning innen økonomi eller finans
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra tilsvarende rolle i liknende virksomhet og/eller konsulenthus/revisjon
 • God økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • God kunnskap om hvordan benytte teknologi og IT-løsninger for å fremskaffe relevant beslutningsgrunnlag og effektivisere økonomifunksjonen
 • Høy faglig integritet

Personlige egenskaper

 • Operativ gjennomfører som jobber selvstendig og effektivt og er ambisiøs på selskapets vegne
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Forretningsforståelse og kommersielt "mind-set", herunder evne til å gjøre økonomi-, regnskaps- og finansfunksjonen som en verdiskapende, integrert del av forretningen
 • Evne til å tenke strategisk, strukturert og målrettet
 • Kremmer med høy arbeidskapasitet
 • Kommersiell teft og pasjon for forbedring 

Vi tilbyr

Espos tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et ambisiøst selskap med vekstambisjoner. Den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse.  Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Har du spørsmål om stillingen er det bare å kontakte CEO Ronny Hanssen på telefon 98268183
Skriftlig søknad sendes christine@espos.no innen 31.05.2023

Om arbeidsgiveren

Espos, er en gründervirksomhet etablert i, og drevet fra Drammen. Selskapet har sitt utspring fra betalingsløsninger for festivalbransjen. Drivkraften har fra oppstart til i dag vært å utvikle gode løsninger på utfordringer innenfor betalingsområdet. Espos har i dag konsesjon som e-pengeforetak, noe som gir oss muligheten til å kunne utvikle smarte og sikre betalingsløsninger til både eksisterende og nye kunder. Vi i Espos har som mål å utfordre markedet med vår nye teknologi. Vi ønsker å tilby våre kunder noe nytt og spennende som vil gi dem en bedre opplevelse. I Espos ser vi fremover for å kunne levere morgendagens betalingsløsninger.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder