Har du en sterk interesse og forståelse for finans og eiendom?

KI driver eiendomsutvikling med både salg og utleie av boliger og næringsarealer. Vårt morselskap er NHH Investment AS. Våre entreprenørselskaper jobber med våre egne prosjekter, men har også omlag halvparten av sin virksomhet utenfor konsernet. Våre utbyggingsprosjekter teller ca 650 enheter som vi i de neste årene kommer til å realisere ulike steder i midt-Norge. Vi har gode samarbeidspartnere i det lokale næringslivet som jobber sammen med oss på våre prosjekter. KI omsetter for ca 700 millioner i 2022 og sysselsetter ca 350 mennesker på Frøya, Hitra, Fosen, Aure, Kristiansund, Orkanger, Melhus, Trondheim, Stjørdal og Røros. I samspill med vår eiendomsutvikling driver vi tjenesteyting og detaljhandel innenfor ulike bransjer og kjedekonsepter. Vår ambisjon er å skape og utvikle bedrifter, bygge infrastruktur og bygg som skal være gode hjem for folk og bedrifter. Vi vil bidra til at våre lokalsamfunn er gode og levende steder som byr på varer og tjenester vi alle trenger. Vår visjon er å skape varige verdier og bidra til gode lokalsamfunn. Våre kjerneverdier er: Handlekraft – Utadvendt – Skaperglede – Kompetanse.


Ønsker du å være med og bygge et sterkt team som skaper vekst, arbeidsplasser og positiv utvikling? KI investeringsselskap/ NHH Investment består i dag av et team på ca 10 personer i Oslo og et team på ca 10 personer i Trondheim. Til vårt kontor i Oslo søker vi etter ny Finanssjef. Som Finanssjef vil du fortrinnsvis jobbe med faglige utfordringer innenfor finans og eiendom. Det er høy aktivitet i selskapet og det vil således være stor variasjon i arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling i rollen. Som Finanssjef vil du jobbe tett med selskapets Administrerende direktør, Investeringsdirektør og Økonomidirektør og man vil rapporterer til sistnevnte. I stillingen vil man ha ansvar for følgende områder;

Ansvar & arbeidsoppgaver

 • sikre optimal finansiering, herunder hovedkontakt mot banker
 • låneavtaler og garantier
 • være delaktig i anbuds- og transaksjonsprosesser («M&A»)
 • likviditetsstyring inkludert regelmessig analyser av arbeidskapital og netto rentebærende gjeld
 • kapitalutvidelser
 • kvantifisering og monitorering av ulike finansielle risiki
 • utarbeidelse av modeller og analyser i treasury relaterte prosjekter

 

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • 5-10 års relevant erfaring, fordel med erfaring fra Corporate Banking
 • solid erfaring og sterk interesse for finans, herunder god kjennskap til rente- og valutamarkeder
 • kvantitativt anlagt med svært gode Excel-kunnskaper. Interesse for digitale arbeidsverktøy
 • meget gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • fordel med erfaring fra og interesse for eiendom


Egenskaper

 • du er systematisk, analytisk og selvgående
 • du er fremoverlent, evner å holde flere baller i luften, men evner allikevel å prioritere
 • du er en relasjonsbygger som evner å skape tillit både hos interne og eksterne samarbeidspartnere
 • du er pålitelig og kvalitetsbevisst i dine leveranser
 • du har en positiv holdning, godt humør og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø


Vi tilbyr

En spennende mulighet i et selskap hvor det skjer mye på flere fronter. Selskapet har hatt sterk vekst og har store ambisjoner også fremover. Selskapet regner med en omsetning på 1 MRD i 2023. Hos oss vil du bli en del av et uformelt og faglig kompetent miljø med hyggelige og engasjerte kollegaer, og selskapet holder til i moderne lokaler i Oslo Sentrum. Det tilbys konkurransedyktige betingelser. Noe reisevirksomhet  i Norge og Skandinavia må påregnes.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne.hilde.nilsen@financepeople.no eller André Herlofsen på mobil 934 80 266/andre.herlofsen@financepeople.no.


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester, Eiendom / Eiendomsmegling