Er du opptatt av digitale løsninger, investeringer og ledelse?

Söderberg & Partners Wealth Management AS er et frittstående og uavhengig finanskonsern som tilbyr finansielle tjenester og formuesrådgivning til privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner. Söderberg & Partners Wealth Management AS ønsker å skape Norges ledende rådgivningsmiljø ved å rekruttere de beste formuesrådgiverne og spesialister fra finansbransjen.

Vi er en del av Söderberg & Partners-gruppen, Nordens ledende frittstående aktører innen formuesrådgivning. Vi rådgir og forvalter over 850 millarder kroner på vegne av våre klienter i Norden. Selskapet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning, samt mottak og formidling av ordre. Vi er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Vi har en sterk bedriftskultur med ansatte som har høye ambisjoner og stort engasjement. Organisasjonen er kreativ og dynamisk og preges av korte beslutningsveier og stort rom for personlig initiativ. Dette skaper et inspirerende miljø hvor du har muligheter for å utvikle deg raskt.


Söderberg & Partners Wealth Management har de siste årene bygget opp en solid forretningsmodell som sikrer at vi kan yte formuesrådgivning av høy kvalitet til alle våre klienter. Selskapet har store ambisjoner for fremtiden, med sterke eiere og fokus på lønnsom vekst. Vi har i dag 200 ansatte fordelt på selskapets kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tønsberg, Kristiansand, Porsgrunn og Ålesund. Vi tar sikte på å samle bransjens dyktigste rådgivere og spesialister hos oss, og vil nå styrke selskapets satsning med en nyopprettet stilling som manager for investorrapportering.

Stillingen inngår i forretningsområdet Operations som består av Investorservice, Aktiv Forvaltning, Investorrapportering og HR. Vi skal nå ansette en Manager Investorrapportering til nyopprettet stilling, og søker deg som har et ønske om å bidra til å vedlikeholde og utvikle gode investorrapporter i takt med best practice innenfor området. Stillingen rapporterer til COO. Vi kan tilby en spennende stilling med gode utviklingsmuligheter i et selskap i sterk vekst.
 
Ansvar/arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha det overordnede ansvaret for rapportering til selskapets klienter. Denne stillingen blir en nøkkelperson og en viktig del av selskapets utvikling og leveranse til klienter, derfor blir det spesielt viktig å ha et godt øye for kvalitet og detaljer. Du evner å videreutvikle og forbedre rapporter, samt effektivisere og dokumentere alle prosesser rundt investorrapporteringen. All myndighetsrapportering som er knyttet opp mot investorer vil også være en del av ansvarsområdet. Til slutt er det verd å nevne at du vil være sentral i å lede og delta i prosjekter som er knyttet opp mot rapportering til klienter.
  
Prosjekter du for eksempel vil være involvert i kan være knyttet opp mot teamet som er ansvarlig for drift og videreutvikling av selskapets digitale tjenester for klienter. Dette er et meget viktig satsningsområde for selskapet fremover. Her vil du være en viktig bidragsyter og nøkkelressurs som både vil lede og delta i prosjekter knyttet til dette, og du vil ha en avgjørende stemme i beslutninger vedrørende videreutvikling av dette området. Stillingen vil også få personalansvar på sikt. 

Kvalifikasjoner

 • utdanning på mastergradsnivå innen økonomi eller finans
 • kjennskap til verdipapirmarkedet er en fordel
 • meget gode Excel kunnskaper
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • erfaring med rapportering til investorer og/eller regnskap er en fordel

 
Personlige egenskaper

 • tar proaktivt initiativ og ansvar
 • er positiv og samarbeider godt med andre
 • nøyaktig og strukturert med evne til å prioritere
 • gode ferdigheter i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

 
  Vi kan tilby  

 • en stilling i et ledende norsk frittstående verdipapirforetak
 • konkurransedyktig lønn og 6 uker ferie
 • en variert og spennende hverdag i et selskap med vekstambisjoner
 • engasjert fagmiljø med trivelige kollegaer
 • faglig og personlig utvikling
 • nye og moderne kontorlokaler i VIA Vika
 • tilgang til treningsfasiliteter i tilknytning til kontorlokalene

  Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Madeleine Bjørkman på mobil 977 67 773 / madeleine.bjorkman@financepeople.no eller André Herlofsen, Daglig leder/Partner på 934 80 266andre.herlofsen@financepeople.no.


Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi behandler søknader fortløpende.

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder