INVESTERINGSDIREKTØR :: BANK/FINANS

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 128 milliarder kroner. OPF forventer at den vil fortsette å vokse med 5 prosent i året. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er allerede spredt på en rekke aktivaklasser med attraktive avkastnings- og risikoegenskaper. I dag består den av norske rentepapirer, utlån, eiendom og en stor aksjeportefølje som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. Totalavkastningen var -0,3 prosent i 2022, som var best av sammenlignbare aktører. Foruten investeringsdirektør er det 17 personer i kapitalforvaltningsavdelingen. Konsernet har 130 ansatte. Les mer på opf.no

 

Investeringsdirektør

Investeringsdirektøren skal sørge for solid avkastning av pensjonsmidlene, og ha et hovedansvar for å videreutvikle konsernets mandat og investeringsteam. Blant kjerneoppgavene til stillingen inngår kontinuerlig overvåkning av markedene og løpende vurdering av porteføljen.  

Oslo Pensjonsforsikring er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge, med 130 milliarder kroner i forvaltningskapital. Konsernet forvalter pensjonsmidlene fra den offentlige pensjonsordningen til de ansatte i Oslo kommune og selskap som Oslo kommune eier. Forvaltningen av pensjonsmidlene har som mål å gi kundene våre stabile og lave pensjonskostnader. Virksomheten innenfor investeringsområdet omfatter et viktig samfunnsansvar, hvor blant annet klimahensyn og bærekraft har en sentral rolle i forvaltningsstrategien.

Investeringsdirektøren skal sørge for solid avkastning av pensjonsmidlene, og ha et hovedansvar for å videreutvikle konsernets mandat og investeringsteam. Blant kjerneoppgavene til stillingen inngår kontinuerlig overvåkning av markedene og løpende vurdering av porteføljen.  

Kandidater til stillingen bør ha mer enn ti års kapitalmarkedserfaring fra rente og/eller aksjesiden, og kunne vise til gode forvaltningsresultater. I tillegg kreves det sterk finansteoretisk innsikt og god risikoforståelse, og solid kunnskap om strategisk og taktisk aktivaallokering.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. Registrer ellers interesse direkte under.

 

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Toppleder