KYC & AML Officer

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Direkte overordnet

Chief Compliance Officer

Funksjonsansvar

KYC & AML Officer vil sammen med selskapets Complianceavdeling og Hvitvaskingsansvarlig ha ansvaret for at selskapets KYC (Know Your Client) og AML (Anti Money Laundering) virksomhet utøves i samsvar med de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder knyttet til arbeid med kundekontroll og bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Kontroll av nye og eksisterende kunder og bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering har stort og økende fokus, og er avgjørende for å beskytte finanssystemets integritet og stabilitet. Dette reflekteres også i de økte regulatoriske kravene som stilles til finansnæringen og en viktig del av stillingen er å holde seg oppdatert om de seneste regelendringer og markedspraksis og implementere disse i selskapets rutiner og virksomhet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Løpende oppfølging av selskapets kunder, herunder gjennomføre kundetiltak og risikovurdering.
 • Kundeetablering og risikovurdering av nye norske og internasjonale kunder.
 • Kommunikasjon med norske og internasjonale banker, forvaltere og andre institusjoner knyttet til hvitvaskingsfeltet og besvare aktuelle spørsmål knyttet til hvitvasking fra selskapets kunder.
 • Ansvar for å kartlegge risiko for hvitvasking og oppfølging av interne retningslinjer og rutiner. knyttet til AML og KYC.
 • Ha ansvar for intern opplæring i AML og KYC prosesser for ansatte.
 • Utarbeide intern dokumentasjon og rapportering til ledelsen og styret knyttet til AML og KYC.
 • Videreutvikle selskapets arbeid for å forebygge økonomisk kriminalitet.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring fra AML-relatert arbeid eller KYC stillinger i meglerhus eller bank. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

 

Egenskaper

 • Evner å jobbe selvstendig og strukturert, med høy nøyaktighet.
 • Positiv innstilt og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å dele kunnskap og kompetanse.
 • Være fleksibel og bistå hvor det trengs.
 • Tar initiativ, eierskap og ansvar for oppgaver.
 • Flytende i norsk og gode engelskkunnskaper.

Vi ønsker å motta søknad, CV og karakterutskrift for å vurdere din søknad. Alle søknader vil bli behandlet med full konfidensialitet. Søknadsfrist er 27. mars, men aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. Arbeidsplassen vil være i våre kontorer i Munkedamsveien 62c, Oslo

Contact person

Christian Fodstad

CCO

christian.fodstad@clarksons.com


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder