Resepsjonist/General Assistance

Arbeidsoppgaver

 • Betjene resepsjon og sentralbord i åpningstiden
 • Ta imot besøkende og andre henvendelser
 • Fordele mottatt post og håndtere utgående post
 • Publisere Securities’ analyser på internett
 • Ha oversikt over Gruppens møterom
 • Påse at resepsjonen og inngangspartiet er ryddig og innbydende
 • Holde minikjøkkenene alltid rene og velorganiserte
 • Kontakt med driftspersonalet
 • Kontakt med kantinen om lunsj og overtidsmat
 • Bestille og holde orden på all rekvisita for Gruppen
 • Være ansvarlig for at kopimaskinen, printeren samt innbindingsmaskinen virker som den skal
 • Utføre øvrig aktuelt arbeid etter behov eller etter instruks
 • Hjelpe til i forbindelse med events
 • Hjelpe til med å håndtere firmaets ferie leilighet

Arbeidsutførelse

HGA skal utføre arbeidet ansvarsfullt og i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lover, forskrifter og Compliance Manual og med høy etisk standard.
HGA er underlagt taushetsplikt ovenfor omverden i forhold til opplysninger som kommer HGA til kjennskap gjennom sitt arbeidsforhold og skal undertegne særskilt taushetserklæring.

Rapporteringsplikt

HGA skal uoppfordret rapportere til CFO, Chief Compliance Officer eller Chief Operating Officer dersom det foreligger rimelig grunn til mistanke om innsidehandel, markedsmanipulasjon eller lignende i tilknytning til transaksjoner i finansielle instrumenter. Øvrige vesentlige forhold skal umiddelbart rapporteres til CEO eller styrets formann.

Egenskaper

 • God på kommunikasjon og samarbeid
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • Flink til å ta initiativ og utvise ansvar
 • Selvstendig, analytisk og detaljorientert
 • God IT-forståelse

Contact person

Cathrine Hornemann

Head of Shipping Support | Clarksons Norway AS

+47 23 11 28 16

cathrine.hornemann@clarksons.com

 


Lignende søk: Konsulent, Bank / Finans tjenester