Blystad Group | Investeringsdirektør - Investments

Blystad Group søker en forretningsorientert, allsidig og strategisk sterk Investeringsdirektør til å videreutvikle konsernets portefølje med direkte investeringer i unoterte selskaper. Rette vedkommende vil bli ansatt i Arne Blystad AS, managementselskapet i konsernet.

Porteføljen består av selskaper i ulike bransjer og utviklingsstadier, og den rette kandidaten må beherske et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Sentralt i arbeidet står videreutvikling av verdiskapningsplaner, eierstrategier og transaksjoner.

Du vil samarbeide tett med ledelsen og eierne av konsernet, grundere, ulike eiermiljøer og stakeholders.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Være ansvarlig for den operasjonelle og strategiske utviklingen av konsernets portefølje av unoterte og direkte investeringer i ulike selskaper

 • Vurdere, strukturere og gjennomføre oppfølgingsinvesteringer og salg av porteføljeselskaper

 • Utøve aktivt eierskap blant annet gjennom styreverv

 • Identifisere, evaluere og investere i nye selskaper i venture- og vekstfasen på tvers av ulike bransjer

 • Være operativ leder for interne og eksterne team i forbindelse med investerings-, kjøps- og salgsprosesser

 • Skape og utvikle investeringsmuligheter på vegne av konsernet innen relevante bransjer og industrier, herunder fondsseleksjon

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn

 • Utdannelse på masternivå fra en anerkjent utdanningsinstitusjon med gode akademiske resultater

 • Bakgrunn fra ledende strategikonsulenthus, Private Equity eller annet relevant arbeid

 • Dokumenterte resultater fra forhandlinger og gjennomføring av kjøp og salg av virksomheter

 • Erfaring fra selskapsutvikling operasjonelt og strategisk vil bli tillagt vekt, eksempelvis fra konsulentvirksomhet eller linjeledelse

 • Sterke muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Integritet

 • Kommersielt anlagt, tydelig og bevist gjennomføringskraft og høy arbeidskapasitet

 • Strukturert, analytisk og trygg på egne vurderinger

 • Selvgående og initiativrik

 • God lagspiller, men samtidig kraftfull egen gjennomføringsevne

 • Relasjonssterk og evne til å bygge nettverk

KONTAKTPERSON: ASBJØRN JØRGENSEN | 926 88 123

KONTAKTPERSON: EINAR MÆLE | 481 73 626

Arne Blystad AS er management selskapet til Blystad Group. Konsernet investerer norske verdier på en global scene innenfor tre hovedområder; shipping, eiendom og investeringer i noterte/unoterte selskaper og fond.

Konsernet er et dynamisk family office med effektive beslutningsprosesser. Gruppen søker å kombinere industriell og finansiell ekspertise for å skape verdier. Finansielle verdier forvaltes, skapes og videreutvikles gjennom våre fire kjerneverdier; integritet, langsiktighet, kredibilitet og lagånd. Våre stolteste øyeblikk oppstår når lagarbeid resulterer i positiv verdiskapning for våre eiere, kollegaer og partnere. Vi ser på våre ansatte som en av våre viktigste investeringer.

Selskapet består av 20 ansatte på hovedkontoret i Oslo. I tillegg ansetter gruppen om lag 1.100 sjøfolk og 50 landbaserte ansatte i Glasgow, Skottland.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder