Head of Capital Management

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 125 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere.

 

Head of Capital Management er en sentral, nyopprettet rolle med konsernansvar for kapitalstyring. Ansvaret favner finansstrategi og finansiell planlegging, og er en rolle med strategisk og operativt ansvar. Kandidaten rapporterer til CFO. En ansvarlig og selvstendig person som trives med teamarbeid vil få en sentral rolle med store påvirkningsmuligheter.

Head of Capital Management vil gjennomføre langsiktige framskrivinger og risikovurderinger, og har ansvar for solvensberegninger og Solvens II-rapportering. Kandidaten må holde seg løpende oppdatert på relevante rammebetingelser og regulatoriske krav, og vil jobbe tett med resten av finansavdelingen, CRO og investeringsavdelingen.

Ønsket kompetanse

  • God forståelse for finansteori, finansielle instrumenter og solvensregelverket. Dette omfatter risikoelementer i kapitalforvaltningen som påvirker kapitalkrav og passivasiden
  • 5-10 års relevant erfaring fra finansinstitusjon - gjerne livselskap, revisjon eller investeringsbank
  • Operativ erfaring fra finansiell modellering og solvensberegninger
  • Relevant masterutdanning – fortrinnsvis innen matematikk/statistikk eller økonomi/finans med solide kvantitative resultater

 

Finansavdelingen har ansvar for at konsernet har riktig kapitalisering og god virksomhetsstyring og har 12 ansatte. Les mer på opf.no

Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. Registrer interesse direkte på kinderstiff.no

 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans