Økonomidirektør

HI Entreprenører er en relativt nyetablert selskapsstruktur hvor virksomhetene som inngår har sterk kompetanse og lange tradisjoner innen anleggsbransjen.

HI Entreprenører har ambisjoner om å maksimere stordriftsfordelene i den nye strukturen blant annet gjennom å bygge mer felles strukturkapital, kompetansedeling på tvers og hente ut synergier. Digitalisering av prosesser er en sentral driver i dette arbeidet og vil ha høyt fokus også fremover.

 

I dette arbeidet vil økonomidirektøren spille en viktig/sentral rolle som pådriver i optimaliseringen av økonomiområdet og samtidig muligheten til å utvikle egen rolle i en relativt nyetablert selskapsstruktur. 

 

Økonomidirektøren har overordnet ansvar for økonomistyring, controlling, regnskap og lønn, og inngår i selskapets ledergruppe. 

 

Vi søker derfor deg med erfaring fra tilsvarende stillinger innen bransjen og som er vant til å jobbe med organisasjons- og forretningsutvikling innen økonomiområdet. Du evner også å ha godt overblikk over virksomheten og kontroll på relevante nøkkeltall samtidig som du fremskaffer gode analyser og prognoser for fremtidige beslutninger.

Som person kjennetegnes du trolig ved din trygge og teamorienterte lederstil samtidig som du er operativ og handlekraftig. Du har gode kommunikasjonsevner og er både nysgjerrig og uredd i din søken etter kontinuerlig forbedring. 

For mer informasjon ta kontakt med Jonas Gunstad, Group CFO i Infra Group, mob.nr. 92451000, eller Bjørn Grenman i Amrop, mob.nr. 91161726.

HI Entreprenører AS er eierselskapet til virksomhetene Hæhre Entreprenør AS, Isachsen Anlegg AS, Kruse Smith Anlegg AS og Zenith Survey AS. Disse virksomhetene utgjør til sammen en av Norges største privateide anleggsentreprenører, og er en viktig bidragsyter til å bygge infrastruktur på en bærekraftig måte. Selskapet har 1 450 ansatte og en årlig omsetning på ca. NOK [5] mrd. Selskapet med døtre utgjør en divisjon i Infra Group konsernet og hovedkontoret ligger på Billingstad i Asker Kommune.


Lignende søk: Leder, Bygg / Anlegg / Håndverk