Verdensledende EdTech-selskap søker ambisiøs CFO

Conexus er et norsk EdTech-selskap med sterk tilknytning til norsk skole. Historien vår strekker seg helt tilbake til 2001 og startet med at vi utviklet Elevinspektørene (forløperen til Elevundersøkelsen) for Utdanningsdirektoratet. I dag er Conexus verdensledende innen bruk av skoledata med kontorer i Norge og Singapore. Våre digitale læringsprodukter gir skolene, og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene – i stedet for kun å måle og rangere dem. Sagt med færre ord: vi hjelper læreren til å hjelpe eleven.

I Norge leverer Conexus abonnementstjenester (SaaS) for innsikt, identifisering, og oppfølging av skoleelever. I Singapore leverer vi den nasjonale tjenesten for videreutdanning av lærere og skoleansatte. Conexus har i dag ca. 30 ansatte. I tillegg har vi et utviklingsmiljø på ca. 15 personer i Vietnam.

Conexus støtter opp under FNs bærekraftsmål.


Tror du at innsikt kan bidra til å gjøre skolen bedre for elevene? Det gjør vi! 

Conexus lager en helt unik plattform for innsamling og analyse av skoledata som brukes overalt i norsk skole. Det har vært krevende å komme i denne posisjonen, og selskapet har vært gjennom en større restrukturering. Dette er nå et tilbakelagt kapittel, vi har sorte tall og er klare for videre vekst. Vi søker derfor etter en ambisiøs CFO som motiveres av å være med på denne vekstreisen.

Som CFO i Conexus vil du jobbe tett med styret, CEO og resten av ledergruppen. Du vil være sentral i utvikling og implementering av strategi, inkludert M&A. Conexus’ majoritetseier er Verdane Capital som er aktivt engasjert i utviklingen av selskapet.


Hovedansvar og oppgaver

 • sikre finansiell styring og rapportering av høy kvalitet til styret og eier
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 • videreutvikle forretningsmodeller og -planer, inkludert prognoser, budsjetter og KPI’er
 • utvikle relevante lønnsomhetsanalyser
 • identifisere, evaluere og sikre god «onboarding» og integrering av oppkjøpte selskaper
 • styresekretær
 • ad hoc arbeid og prosjekter


Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse
 • 5-10 års relevant erfaring; fordel med erfaring fra liknende operativ stilling 
 • erfaring fra finansielt arbeid og /eller forretningsstrategi
 • kommersiell legning og trives med å være tett på drift
 • erfaring fra SaaS/software - virksomhet er en fordel
 • fordel med erfaring fra transaksjoner
 • interesse for IT


Personlige egenskaper
Den ideelle kandidaten er fremtidsrettet, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater. For å lykkes i stillingen må du like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. Selskapets hovedeier er meget profesjonell, og følgelig forventes det at den rette kandidaten har fokus på gode og relevante analyser samt høy kvalitet i leveransene.
Det vektlegges at du har gode kommunikative egenskaper og at du samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Videre er du tillitsfull og skaper gode relasjoner til kollegaer, eiere og andre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr
Conexus tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et selskap med vekstambisjoner og hvor den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Arbeidsmiljøet preges av spennende faglige utfordringer, høy trivsel og gjensidig respekt. Hovedkontoret er i moderne, energieffektive lokaler i Drammen. 

Du vil videre få jobbe i et selskap som støtter opp under FNs bærekraftsmål, og våre løsninger er særlig relevante for:

 • Utrydde fattigdom – ved å bidra til bedre utdannelse for alle
 • God utdanning – ved å bidra til økt kvalitet i skolen
 • Likestilling mellom kjønnene – ved å bidra til like muligheter for alle
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst – ved å bidra til at flest mulig blir fanget opp tidlig
 • Industri, innovasjon og infrastruktur – ved å gjøre skoleinformasjon tilgjengelig
 • Mindre ulikhet – ved å bidra til like muligheter for alle
 • Ansvarlig forbruk og produksjon – ved å minimere vårt eget fotavtrykk


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på 976 15 226 / henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Leder, Bank & Finans, IT / Tech /